Triển khai chương trình hỗ trợ chữ ký số và hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

07/05/2021 5:00 PM

(Chinhphu.vn) - Doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội thành lập mới trong năm 2021 được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% phí sử dụng 01 năm chữ ký số và 500 hóa đơn điện tử của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel và 3 đơn vị khác là Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông VNPT Vinaphone, Công ty Cổ phần MISA, Công ty Cổ phần Bkav.

Lễ trao gói hỗ trợ phí sử dụng 01 năm chữ ký số và 500 hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp. Ảnh: Minh Anh

Đây là một nội dung mà Hà Nội sẽ triển khai theo Chương trình hỗ trợ chữ ký số và hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 vừa được UBND TP.Hà Nội vừa công bố.

Chương trình được thực hiện theo Quyết định số 5742 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.  

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong giai đoạn 2021-2025, số doanh nghiệp thành lập mới tại Hà Nội liên tục tăng qua các năm. Bình quân khoảng 35 người dân Thủ đô có 1 doanh nghiệp được đăng ký thành lập, cao gấp 3,2 lần mức bình quân chung của cả nước. Hết 3 tháng đầu năm 2021 ghi nhận 6.885 doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu ở quy mô vừa và nhỏ.

Ở giai đoạn đầu thành lập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn về công tác quản lý, đặc biệt là việc tiếp cận với các công cụ giúp cho việc chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ. Với gói hỗ trợ chữ ký số và hóa đơn điện tử, doanh nghiệp ngay lập tức được trang bị công cụ hiện đại, vừa giúp thay đổi hoàn toàn cách thức phát hành, quản lý hóa đơn, chữ ký doanh nghiệp so với việc sử dụng hóa đơn giấy, chữ ký tay trước đây; vừa đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan Nhà nước.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel và 3 đơn vị khác là: Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông VNPT Vinaphone, Công ty Cổ phần MISA, Công ty Cổ phần Bkav là các nhà cung cấp uy tín đã được Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn dựa trên các tiêu chí khắt khe về uy tín, quy mô, năng lực triển khai và chất lượng sản phẩm.

Theo Theo ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp TP.Hà Nội (Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), thực hiện chủ trương của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp theo tinh thần  của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Từ năm 2017 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành và triển khai nhiều giải pháp đột phá góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Một trong những giải pháp trọng tâm để hỗ trợ, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp đó là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Năm 2020, để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thành phố tiếp tục trình HĐND thông qua và ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 (tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố Hà Nội; Quyết định số 5742/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội), trong đó ban hành nhiều chính sách hỗ trợ DNNVV theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và một số chính sách đặc thù của Thành phố như: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; Hỗ trợ thuế kế toán; Hỗ trợ mặt bằng sản xuất; Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; Hỗ trợ mở rộng thị trường; Hỗ trợ thông tin tư vấn pháp lý; Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; Hỗ trợ kinh phí dịch vụ chứng thực 01 (một) chữ ký số và khởi tạo, cài đặt hóa đơn điện tử kèm 500 hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới...

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là đơn vị được UBND Thành phố giao là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện chương trình Hỗ trợ kinh phí dịch vụ chứng thực 01 (một) chữ ký số và khởi tạo, cài đặt hóa đơn điện tử kèm 500 hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới năm 2021.

Minh Anh

Top