Triển khai Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận

29/03/2019 12:35 PM

(Chinhphu.vn) - Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đã được UBND huyện Đông Anh hoàn thành việc xây dựng dự thảo.

Một góc huyện Đông Anh - Ảnh Internet

UBND huyện Đông Anh cũng đã tổ chức các buổi hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các phòng, ban, đơn vị thuộc Huyện và UBND các xã, thị trấn. Hiện đề án đã được các Ban HĐND Thành phố, Lãnh đạo các sở, ngành và Ban chỉ đạo Thành phố cho ý kiến.

Trên cơ sở kết luận của Ban chỉ đạo; các ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành Thành phố và quá trình xây dựng, hoàn thiện 12 Đề án thành phần, UBND huyện Đông Anh đã tổng hợp, bổ sung, chỉnh sửa Dự thảo Đề án, hiện đang trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Để đảm bảo tính chủ động và đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ, theo kế hoạch, năm 2019, huyện sẽ hoàn thiện việc trình thẩm định, phê duyệt và kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án; xây dựng, phê duyệt một số Đề án thành phần; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các Đề án thành phần đã được phê duyệt nhằm từng bước phấn đấu thực hiện hoàn thiện các tiêu chí mà Đề án đã đề ra.

Đồng thời tiếp tục thực hiện các Đề án thành phần đã được phê duyệt, bao gồm: Đề án Quản lý ao hồ trên địa bàn huyện Đông Anh theo hướng đô thị giai đoạn 2018 - 2020 và các năm tiếp theo; Đề án Trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Đông Anh theo hướng đô thị giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo; Đề án Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện Đông Anh theo hướng đô thị giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo.

Huyện cũng sẽ tổng hợp, đề xuất Thành phố danh mục các dự án để hoàn thiện các tiêu chí về kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị của quận, phường theo quy định. Tiếp tục tuyên truyền, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn để CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan và trong nhân dân hiểu rõ nội dung của Đề án, nhận thấy được các tác động tích cực cũng như các mặt trái của quá trình đô thị hóa nhanh trong thời gian đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận… .

Tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận và các đề án thành phần, từ đó, đưa ra những điều chỉnh hợp lý cho các năm tiếp theo.

Bảo Khánh

Top