Triển khai đồng bộ các giải pháp khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

04/03/2019 6:46 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 825/UBND-KT yêu cầu tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Công văn nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi. UBND Thành phố Thành phố giao Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động, khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị nêu trên và Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 22/02/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị và tham mưu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/3/2019.

* Ngay sau đó, Văn phòng UBND TP có Công văn số 1701/VP-KT về thực hiện các giải pháp phòng, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm và ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Báo cáo số 54/BC-SNN ngày 20/02/2019 về việc thực hiện các giải pháp phòng, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm và ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu giao các sở, ngành: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế, Công an thành phố Hà Nội, Cục Quản lý thị trường Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động phối hợp và thực hiện theo quy định nội dung đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên; báo cáo UBND Thành phố nội dung vượt thẩm quyền.

Huy Thành

Top