Triển khai giảng dạy đại trà giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho cấp học mầm non

22/12/2021 9:00 AM

(Chinhphu.vn) - Căn cứ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” dùng cho trẻ em 5-6 tuổi đã được biên soạn và giảng dạy, thành phố Hà Nội sẽ tăng cường giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh, kỹ năng tự phục vụ, giúp cho trẻ em 5-6 tuổi chuẩn bị tốt tâm thế vào lớp một.

Tài liệu chuyên đề giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội

Tài liệu này được triển khai đồng bộ ở 100% lớp mẫu giáo từ 5 đến 6 tuổi và trẻ em 5-6 tuổi học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thủ đô.

Theo kế hoạch "Triển khai giảng dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho cấp học mầm non trên địa bàn Hà Nội, giai đoạn 2021-2025" thành phố Hà Nội vừa ban hành, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu, 100% trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nhận biết được những hành vi đúng và đẹp, bước đầu có kỹ năng, thói quen rèn luyện hành vi đẹp của bản thân trong đời sống hằng ngày theo chuẩn mực xã hội và văn hóa người Hà Nội.

Về việc này, các cơ sở giáo dục mầm non phối hợp chặt chẽ với cha mẹ, người chăm sóc trẻ để dạy trẻ các kỹ năng, hành vi văn minh, thanh lịch trong các hoạt động của trẻ ở lớp, ở nhà và mọi lúc, mọi nơi. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non có hành vi, phong cách đẹp, là tấm gương về nếp sống thanh lịch, văn minh để trẻ em noi theo...

Thành phố sẽ triển khai in ấn, phát hành, tuyên truyền Tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” dùng cho trẻ em 5-6 tuổi; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi; nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho trẻ em 5-6 tuổi Hà Nội.

UBND Thành phố giao các cơ sở giáo dục mầm non trực tiếp triển khai và thực hiện các nội dung của kế hoạch này theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã, bảo đảm chất lượng, hiệu quả giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho trẻ em 5-6 tuổi tại đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ, thống nhất nội dung, phương pháp giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho trẻ em 5-6 tuổi. Trong quá trình thực hiện, các cơ sở giáo dục mầm non trao đổi đóng góp ý kiến kịp thời để công tác triển khai tổ chức hoạt động giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sống cho trẻ em 5-6 tuổi nói riêng và trẻ em mầm non nói chung ngày càng đạt hiệu quả tốt. Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng đội ngũ thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non theo quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đạo đức tốt, phong cách đẹp.

Từ năm học 2010-20211, thành phố Hà Nội đã biên soạn và đưa vào giảng dạy tài liệu” Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh” cho học sinh phổ thông trên toàn thành phố. Năm 2019-2020, thành phố tiếp tục chỉ đạo biên soạn, thẩm định tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” dùng cho trẻ em 5-6 tuổi. Việc triển khai giảng dạy giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh từ lứa tuổi mầm non (5-6 tuổi) nhằm bảo đảm tính liên thông, đồng bộ trong việc giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho tuổi trẻ học đường của Thủ đô.

Minh Anh

 

Top