Triển khai nhanh các chương trình xúc tiến để hỗ trợ người kinh doanh

01/01/2022 4:23 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Kế hoạch, thành phố Hà Nội phấn đấu đến hết tháng 6/2022, 100% cửa hàng bán trái cây trên địa bàn thành phố có đăng ký kinh doanh; 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Hà Nội phấn đấu 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố được cấp biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn”

100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố được cấp biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn”; các quận nội thành phấn đấu duy trì khoảng 30% đến 50% tuyến phố văn minh không có hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Để đạt mục tiêu đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, cập nhật dữ liệu các cửa hàng kinh doanh trái cây; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; giám sát, cảnh báo nguy cơ về chất lượng, an toàn thực phẩm trái cây tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội.

Đồng thời, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây không đúng quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng trái cây an toàn; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh doanh trái cây; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Giang Oanh
Top