Từ 25/10 tiến hành đo lường chỉ số hài lòng trong phục vụ người dân

22/10/2021 10:37 AM

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 25/10 đến cuối năm, Hà Nội sẽ tiến hành đo lường chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, cơ quan ngang sở, các quận, huyện, thị xã thuộc Hà Nội.

Hà Nội chuẩn bị đo lường chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan - Ảnh minh họa

Theo kế hoạch mới ban hành của UBND TP. Hà Nội, việc thực hiện đo lường hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính. Thông qua kết quả đo lường chỉ số hài lòng, tiếp tục có những giải pháp mới, mang tính đột phá, phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức.

Đối tượng khảo sát là cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và đã nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa của cơ quan, đơn vị, địa bàn được khảo sát từ ngày 1/1/2021.

Thành phố sẽ khảo sát 1.250 phiếu tại các sở, cơ quan ngang sở, mỗi đơn vị được lựa chọn 2 TTHC; khảo sát 4.800 phiếu đối với UBND các quận, huyện, thị xã, mỗi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ khảo sát 3 lĩnh vực. Phương án khảo sát là qua Bưu điện (trên cơ sở danh sách cá nhân, tổ chức đã hoàn thành giao dịch và nhận kết quả từ 1/1/2021 đến thời điểm khảo sát) và khảo sát trực tiếp tại bộ phận Một cửa.

Theo phân bổ này, lĩnh vực được khảo sát tại Sở Công Thương là: An toàn thực phẩn và Hóa chất. Tại Sở GD&ĐT là: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ; thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục. Tại Sở Giao thông vận tải là: Xây dựng và Đăng kiểm. Tại Sở Kế hoạch đầu tư là: Thủ tục đăng ký kinh doanh và Đầu tư xây dựng. Sở Ngoại vụ là: Thủ tục về Công tác lãnh sự và Công tác lễ tân Nhà nước. Sở Tài chính là: Quản lý giá/quản lý công sản và Tin học, thống kê tài chính…

Đối với khối quận, huyện, thị xã, các lĩnh vực được khảo sát, đo lường chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức là: Tư pháp; Lao động, Thương binh và Xã hội; các lĩnh vực khác gồm: Đăng ký kinh doanh, quản lý đô thị, văn hóa thông tin.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội được TP. Hà Nội giao chủ trì triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát theo yêu cầu, tiến độ đề ra. Tổng hợp dữ liệu điều tra xã hội học, xây dựng báo cáo kết quả đo lường chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương và các quận, huyện, thị xã năm 2021.

Hòa An

Top