Vốn đầu tư và thu hút FDI trong quý I đều tăng

29/03/2024 2:19 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố quý I/2024 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tăng 22,4%; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 946,8 triệu USD.

Vốn đầu tư và thu hút FDI trong quý I đều tăng- Ảnh 1.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố quý I/2024 ước tính đạt 86,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: VGP/Minh Anh

Cụ thể, ngay từ những tháng đầu năm, Thành phố đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm. Do vậy, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố quý I/2024 ước tính đạt 86,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn Nhà nước 31,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,3% tổng vốn đầu tư và tăng 10%; vốn ngoài Nhà nước 48,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 56,2% và tăng 8,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 6,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,5% và tăng 4,4%.

Chia theo khoản mục đầu tư: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản quý I/2024 ước tính đạt 52,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 60,6% tổng vốn đầu tư và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2023; vốn mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất đạt 24,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,7% và tăng 5,7%; vốn sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,7% và tăng 7,2%; bổ sung vốn lưu động đạt 4 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,6% và tăng 5,6%; vốn đầu tư khác đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% và tăng 4,3%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) do địa phương quản lý tháng Ba ước tính đạt 3.495 tỷ đồng, tăng 49,4% so với thực hiện tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, vốn NSNN cấp Thành phố 1.428 tỷ đồng, tăng 44,3% và tăng 12,4%; vốn NSNN cấp huyện 1.908 tỷ đồng, tăng 52,6% và tăng 21%; vốn NSNN cấp xã 159 tỷ đồng, tăng 60,9% và tăng 29,9%.

Ước tính quý I/2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN do địa phương quản lý đạt 9,8 nghìn tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch năm, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn NSNN cấp Thành phố 4 nghìn tỷ đồng, đạt 11%, tăng 9,3%; vốn NSNN cấp huyện 5,4 nghìn tỷ đồng, đạt 14% và tăng 32,8%; vốn NSNN cấp xã 413 tỷ đồng, đạt 12,7% và tăng 40,8%.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tháng 3, thành phố Hà Nội có 15 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 33,1 triệu USD. Bên cạnh đó, có 14 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với 12,5 triệu USD; có 9 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với số vốn đạt 1,8 triệu USD.

Tính chung quý I/2024, toàn Thành phố thu hút 946,8 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 42 dự án với số vốn đạt 902,6 triệu USD; 31 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 21,6 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 30 lượt, đạt 22,6 triệu USD.

Minh Anh

Top