Xác định 11 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội các tháng cuối năm

02/07/2024 12:01 PM

(Chinhphu.vn) - HĐND TP. Hà Nội đã thống nhất 11 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội cho 6 tháng cuối năm nhằm bảo đảm tăng trưởng, ổn định kinh tế Thủ đô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới…

Xác định 11 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội các tháng cuối năm- Ảnh 1.

Đại biểu HĐND bấm nút thông qua Nghị quyết - Ảnh: VGP/GH

Sáng 2/7, các đại biểu HĐND TP. Hà Nội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024.

Tại phiên họp, HĐND Thành phố nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, các cấp, ngành, doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, trọng tâm là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, HĐND nhấn mạnh 11 nhiệm vụ, giải pháp như: bảo đảm tăng trưởng ổn định kinh tế Thủ đô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị và bảo vệ môi trường.

Phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Duy trì tốt công tác đối ngoại; Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà trọ và các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, dân vận tạo đồng thuận xã hội;

Chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ TP khóa 18 nhiệm kỳ 2025-2030; công tác xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; Kế hoạch tài chính, ngân sách năm 2025 và 3 năm 2025-2027, Kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đảm bảo chất lượng.

Nghị quyết cũng tán thành những nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2024 do UBND TP trình và nhấn mạnh giải pháp tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường hiệu quả công tác quản lý hộ kinh doanh; tập trung rà soát thu, đôn đốc các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách...

HĐND TP cũng tán thành với đề xuất của UBND TP về việc Cho phép các quận, huyện: Hoàng Mai, Gia Lâm được sử dụng 2.100.000 triệu đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách quận, huyện để chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 theo quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với Hà Nội…

Thống nhất với đề xuất của UBND Thành phố cho phép Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội thực hiện chi trả thù lao tư vấn kĩ thuật theo thỏa thuận cho chuyên gia tư vấn quốc tế của UNESCO (thông qua hợp đồng tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật với Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (ICOMOS), chi trả thù lao theo thỏa thuận cho chuyên gia độc lập tư vấn xây dựng hồ sơ tầm nhìn cho trục chính tâm khu di sản Hoàng Thành Thăng Long (dự kiến thực hiện vào tháng 11/2024).

Hòa An

Top