Xây dựng huyện Ứng Hòa văn minh, giàu đẹp

07/08/2020 4:55 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 7/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ứng Hòa, lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên chính thức với sự tham dự của 235 đại biểu đại diện cho hơn 8.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Diệu Anh

Báo cáo chính trị cho thấy, 5 năm qua, Đảng bộ huyện đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, với 15/16 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế của huyện phát triển và có mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 12.399 tỷ đồng, vượt 1,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Thu nhập bình quân/đầu người năm 2020 tăng gấp 2,1 lần so với năm 2015, vượt chỉ tiêu đề ra.

Cơ cấu ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch vụ theo đúng mục tiêu đề ra, đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn như: trồng lúa sản lượng chất lượng cao, xây dựng nhiều mô hình kinh tế trang trại, nông sản công nghệ cao…; hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng mở rộng (năm 2020, giá trị thương mại, dịch vụ tăng bình quân là 11,28%/năm), đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Đặc biệt, huyện đã có 24/28 xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu đến hết năm 2020, toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, nhiều mặt chuyển biến tích cực. Số trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 84,4%, cao hơn tỷ lệ mặt bằng chung về trường chuẩn quốc gia của Thành phố.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Ứng Hòa xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện; thu hút mọi nguồn lực để tạo ra thế và lực mới cho nền kinh tế của huyện. Xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; tạo sự liên kết, hình thành chuỗi giá trị các sản phẩm, ngành nghề, địa phương, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa, thương hiệu sản phẩm, phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với bảo vệ môi trường, đưa kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng Đảng bộ và Nhân dân huyện Ứng Hòa đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ trên định hướng chung của Thành phố, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thị Bích Ngọc tán thành với những nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng thời yêu cầu ngay sau Đại hội, Đảng bộ Huyện tổ chức quán triệt Nghị quyết tới toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân trong huyện; nắm vững tinh thần, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 để cụ thể hóa thành chương trình hành động của Huyện trong thời gian tới.

Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiệm vụ, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 song song với khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đạt kết quả quan trọng trong thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ. Quyết tâm đưa nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Ứng Hòa theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả, bền vững giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 thành mục tiêu trước mắt cần làm ngay của huyện.

Đảng bộ huyện cần chú trọng chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội của địa phương, trọng tâm là phấn đấu nâng chất lượng giáo dục, xây dựng đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực khu vực nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao năng suất lao động, thực sự trở thành khâu đột phá quan trọng, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Phát huy các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến gắn với phát triển du lịch và làng nghề truyền thống của địa phương…

Cùng với đó, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền; hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành phục vụ nhân dân. Tiếp tục có nhiều đóng góp để trong những năm tới Huyện Ứng Hòa phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; xứng đáng là đơn vị anh hùng của Thủ đô anh hùng, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Diệu Anh

Top