Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ

02/06/2016 3:49 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 01/6, UBND Thành phố ban hành văn bản số 3223/UBND-KT về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ quan trọng của TP - Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, ngày 28/4/2016, của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016, của Chính phủ về phát triển Doanh nghiệp đến năm 2020; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển của đất nước”, ngày 29/4/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được UBND Thành phố giao chủ trì xây dựng Kế hoạch của Thành phố đã hoàn thành Dự thảo “Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và yêu cầu có sự chuyển biến quyết liệt trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Thành phố đến các cấp cơ sở.

Trên cơ sở đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã góp ý vào Dự thảo Kế hoạch trên của UBND Thành phố, đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và lộ trình thực hiện.


Các đơn vị gửi góp ý bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/6/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/6/2016.

Bảo Khánh

Top