Xử lý cấp bách những vị trí đặc biệt nguy hiểm bờ tả sông Bùi

06/06/2016 3:01 PM

(Chinhphu.vn) - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa rà soát dự án xử lý cấp bách sạt lở những vị trí đặc biệt nguy hiểm bờ tả sông Bùi, thuộc thôn 5, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, bờ tả Sông Bùi thuộc thôn 5, xã Quảng Bị nằm ở phía bờ lõm của đoạn sông cong có địa chất yếu không ổn định, thềm bờ sông cao, dân cư sinh sống sát bờ sông nên đã có hiện tượng sạt lở bờ.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của 2 cơn bão và một số trận mưa lớn trong tháng 6 và 7/2015, hiện tượng sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp và phát triển mạnh.

Sau khi kiểm tra hiện trường để xác định phạm vi, đánh giá tình trạng sạt lở, Sở NN&PTNT đã báo cáo UBND thành phố về việc xử lý cấp bách sạt lở những vị trí đặc biệt nguy hiểm bờ tả sông Bùi.

Về việc này, UBND thành phố đã chấp thuận về nguyên tắc xử lý cấp bách sạt lở những vị trí đặc biệt nguy hiểm bờ tả sông Bùi thuộc thôn 5, xã Quảng Bị (Chương Mỹ) và giao Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án trên thực hiện phần xử lý cấp bách các hạng mục chân kè, bạt tải hạ mái và đắp bù; các hạng mục còn lại như lát mái, đỉnh kè thực hiện theo trình tự xây dựng cơ bản; đồng thời căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Ban quản lý dự án cùng với đơn vị tư vấn đã khảo sát, thiết kế và triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các thủ tục theo quy định có một số tồn tại, điều chỉnh tổng mức đầu tư ban đầu dẫn đến phải điều chỉnh hồ sơ thiết kế...

Theo Sở NN&PTNT, căn cứ khoản 2, Điều 43, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định “Người quyết định đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách tự quyết định về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng và hình thức quản lý dự án; tự tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng, giám sát thi công và nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng” thì đây là công trình có tính đặc thù, yêu cầu phải xử lý cấp bách sạt lở những vị trí đặc biệt nguy hiểm.

Vì thế, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão đã thực hiện theo chỉ đạo của Sở NN&PTNT. Ban quản lý dự án xử lý cấp bách chống sạt lở những vị trí đặc biệt nguy hiểm bờ tả Sông Bùi thuộc thôn 5, xã Quảng Bị (Chương Mỹ) đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Huy Thành

Top