Xử lý nhiều sai phạm liên quan đến đất đai

13/06/2019 10:07 AM

(Chinhphu.vn) - Từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính Thành phố Hà Nội đã triển khai 186 cuộc thanh tra; tiếp định kỳ 7.944 lượt công dân; tiếp nhận và thụ lý 1.648 vụ khiếu nại; giải quyết 1.212 vụ (đạt tỷ lệ 73,5%).

Cụ thể, các cơ quan hành chính của Hà Nội đã thanh tra 98 cuộc theo kế hoạch và 88 cuộc đột xuất; đã kết luận 97 cuộc tập trung ở các lĩnh vực gồm quy hoạch, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, tài sản công, phòng chống tham nhũng...

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 29,15 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm đối với 32 tập thể và 45 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 2 cuộc.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại các sở, ngành đã phát hiện và xử phạt 33,91 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm hành chính; ban hành Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn 8 xã và thị trấn, huyện Sóc Sơn.

Chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường tiếp, đối thoại với công dân, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại tố cáo (KNTC) ngay từ cơ sở, nâng cao chất lượng giải quyết KNTC, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo… không để phát sinh thành “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự.

Theo báo cáo của UBND thành phố, từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 1.648 vụ khiếu nại, đã giải quyết 1.212 vụ (đạt tỷ lệ 73,5%), trong đó: khiêu nại đúng 52 vụ (4,2%); khiếu nại sai 1.034 vụ (85,3%); khiếu nại có đúng có sai 80 vụ (6,6%); rút đơn khiếu nại, hòa giải thành 46 vụ (3,9%). Tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 398 vụ tố cáo; đã giải quyết 312 vụ; đạt tỷ lệ 78,3%, trong đó: Tố cáo đúng 22 vụ (7,1%); tố cáo sai 248 vụ (79,5%); tố cáo có đúng có sai 31 vụ (9,9%); rút tố cáo 11 vụ (3,5%).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 22 tập thể, 13 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ. Đến nay, tổng số quyết định giải quyết khiếu nại phải thực hiện là 158 quyết định, trong đó đã thực hiện 98 quyết định; đang thực hiện 87 quyết định. Có 327 văn bản xử lý tố cáo phải thực hiện, đã thực hiện154 văn bản; còn 173 văn bản.

Minh Anh

Top