Xuất khẩu hàng hóa tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020

29/11/2021 6:42 PM

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Công thương Hà Nội, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 ước tính đạt 1.354 triệu USD, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Khu vực kinh tế trong nước đạt 665 triệu USD, tăng 1,2% và tăng 11,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 689 triệu USD, tăng 1,1% và tăng 21%.

Trong tháng 11, các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: Hàng dệt, may đạt 238 triệu USD, tăng 80,3%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 237 triệu USD, tăng 14,8%; máy móc thiết bị, phụ tùng đạt 164 triệu USD, tăng 8,1%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 70 triệu USD, tăng 61,3%; xăng dầu đạt 80 triệu USD, gấp 2,7 lần; giầy dép và các sản phẩm từ da đạt 47 triệu USD, gấp 2,5 lần.

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ: Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 147 triệu USD, giảm 5%; hàng nông sản đạt 59 triệu USD, giảm 4,2%; hàng gốm sứ đạt 19 triệu USD, giảm 2,5%; điện thoại và linh kiện đạt 14 triệu USD, giảm 67,7%.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 13,7 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng này ước tính đạt 2.919 triệu USD, tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 2.279 triệu USD, tăng 6,3% và tăng 14,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 640 triệu USD, tăng 0,9% và tăng 0,2%. Một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị, phụ tùng đạt 616 triệu USD, tăng 23,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 212 triệu USD, tăng 15,4%; sắt thép đạt 153 triệu USD, tăng 47,3%; chất dẻo đạt 124 triệu USD, tăng 45%; sản phẩm hóa chất đạt 111 triệu USD, tăng 90,8%. Một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ: Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 272 triệu USD, giảm 35,4%; xăng dầu đạt 62 triệu USD, giảm 44,4%; ngô đạt 42 triệu USD, giảm 39,3%; hàng điện gia dụng và linh kiện đạt 15 triệu USD, giảm 67,4%.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 30,9 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Minh Anh

Top