Yêu cầu sớm xử lý dứt điểm vi phạm mương Nghĩa Đô, Phan Kế Bính

05/08/2020 4:50 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô, có báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra thành phố để tổng hợp trước ngày 15/8/2020.

Ảnh internet

Dựa trên báo cáo của Thanh tra thành phố Hà Nội về tổng hợp kết quả thực hiện việc xử lý vi phạm liên quan đến mương thoát nước Phan Kế Bính, quận Ba Đình và mương thoát nước Nghĩa Đô, quận cầu Giấy, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch và Kiến trúc, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận Ba Đình, Cầu Giấy khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm, đối với các nội dung còn chưa thực hiện xong tại 2 dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô theo chỉ đạo của của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và các nội dung kết luận thanh tra.

UBND TP. Hà Nội giao Thanh tra thành phố đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện; chủ trì cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do chưa hoàn thành, chưa xử lý dứt điểm; thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết (đối với các nội dung chưa thực hiện xong của các đơn vị).

Bên cạnh đó, tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/8/2020.

Thùy Chi

Top