Ban hành các quyết sách phù hợp để phát triển nông nghiệp

16/03/2023 8:57 PM

(Chinhphu.vn) - HĐND TP. Hà Nội đang thực hiện giám sát về phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm tiếp thu những kiến nghị của địa phương, nghiên cứu trong quá trình thẩm tra, báo cáo HĐND để ban hành các quyết sách phù hợp liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ban hành các quyết sách phù hợp để phát triển nông nghiệp - Ảnh 1.

Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND TP Hà Nội tiến hành giám sát tại huyện Chương Mỹ về nông nghiệp, nông thôn - Ảnh: VGP/GH

Chiều 16/3, Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND TP. Hà Nội đã tiến hành giám sát tại huyện Chương Mỹ về việc triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương và Thành phố về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Hà Nội.

Hình thành mô hình ứng dụng công nghệ cao, đã có 99 sản phẩm OCOP

Báo cáo với Đoàn giám sát về việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đỗ Hoàng Anh Châu cho biết: Giai đoạn 2019-2022 huyện Chương Mỹ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2021, toàn huyện có 3 xã được UBND TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Thủy Xuân Tiên, Đồng Phú, Hợp Đồng); Năm 2022, huyện tập trung chỉ đạo và hướng dẫn 2 xã (Lam Điền, Quảng Bị) hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 4/12/2019 của HĐND TP về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề TP Hà Nội: Trên địa bàn huyện có 95 làng có làng nghề, trong đó 35 làng ở 16 xã đã được UBND TP công nhận (sản xuất hàng mây tre xuất khẩu; sản xuất hàng mộc; sản xuất nón lá; điêu khắc...).

Huyện đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung (lúa, rau, cây ăn quả, chè; hình 5 xã chăn nuôi gia cầm trọng điểm; 7 xã có khu chăn nuôi tập trung với diện tích 114,8ha...).

Hiện nay trên địa bàn 13 xã, thị trấn có 99 sản phẩm OCOP đã được UBND TP đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên. Năm 2022, Hội đồng OCOP huyện đã đánh giá, phân hạng 46 sản phẩm và trình Hội đồng OCOP TP đánh giá, công nhận; tiếp tục duy trì hoạt động 3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Ngành nông nghiệp huyện phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu đã hình thành một số mô hình chuỗi sản xuất - tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực (rau, gạo và sản phẩm chăn nuôi), góp phần nâng cao tỷ trọng ngành nông nghiệp; hoàn thành xây dựng phát triển nhãn hiệu tập thể cho 5 sản phẩm gồm: Bưởi Chương Mỹ; Gạo hữu cơ Đồng Phú và Gạo hữu cơ Japonica Nam Phương Tiến - Chương Mỹ, Rau an toàn Chúc Sơn, Bưởi Nam Phương Tiến.

Huyện Chương Mỹ đã hình thành các mô hình ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình ứng dụng nuôi cấy mô và hệ thống điều hòa điều khiển nhiệt độ trong nhà kính để sản xuất hoa lan hồ điệp tại xã Thụy Hương; Mô hình sản xuất bưởi Diễn và mô hình sản xuất rau, quả công nghệ cao đáp ứng nhu cầu của thị trường, mang lại thu nhập cao cho người dân từ 500 - 600 triệu đồng/ha/năm...

Huyện bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung như: vùng sản xuất lúa; nuôi trồng thủy sản; trồng cây ăn quả; chăn nuôi tập trung với quy mô ngày càng tăng. Vùng sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao đạt trên 5.000ha, vùng cây ăn quả chuyên canh bưởi Diễn tăng từ 120ha lên 800ha, vùng chăn nuôi tập trung đã phát triển được 582 trang trại quy mô lớn ngoài khu dân cư.

Một số làng nghề hoạt động cầm chừng

UBND huyện đã phê duyệt 6 phương án bảo vệ môi trường làng nghề và đang tiếp tục chỉ đạo UBND các xã có làng nghề lập phương án bảo vệ môi trường đối với 19/25 làng nghề còn lại theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ TN&MT quy định về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã vận động được các cơ sở sản xuất hàng mây tre đan lớn di dời ra khỏi khu dân cư vào cụm công nghiệp để sản xuất. Các cơ sở đã có hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường.

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể nhưng Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách cũng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn như: Một số làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Chương Mỹ đang hoạt động một cách cầm chừng, chưa thật sự hiệu quả và đang đứng trước nguy cơ mai một; các làng nghề nông thôn hoạt động còn thiếu sự liên kết, thiếu đầu tư máy móc, kỹ thuật, mẫu mã sản phẩm đơn điệu; ô nhiễm môi trường làng nghề làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân...

Nguyên nhân của tồn tại, vướng mắc do quy mô sản xuất của các làng nghề còn nhỏ lẻ; số lượng các hộ sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề đầu tư công nghệ, máy móc hiện đại vào sản xuất còn ít, mẫu mã các sản phẩm làng nghề còn chưa đa dạng; sản xuất thủ công mang tính thời vụ nên chất lượng sản phẩm chưa đồng đều; các chính sách về hỗ trợ, bảo tồn và phát triển làng nghề còn khó áp dụng.

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa đề nghị TP. Hà Nội sớm tổng hợp báo cáo Bộ TN&MT góp ý sửa đổi Luật Đất đai,  trong đó đề nghị sửa đổi thời hạn cho thuê đất đối với đất nông nghiệp công ích do UBND xã quản lý; Đề nghị TP có rõ cơ chế hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề, làng nghề truyền thống; Hỗ trợ huyện xây dựng trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP tại xã Phú Nghĩa...

Đoàn giám sát của HĐND TP. Hà Nội tiếp thu những kiến nghị của huyện và cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thẩm tra, báo cáo HĐND để ban hành các quyết sách phù hợp liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Top