Cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao tỷ lệ giải ngân

12/09/2022 5:55 PM

(Chinhphu.vn) - Chiều 12/9, tại Kỳ họp thứ 9 HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải báo cáo tiếp thu và giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND Thành phố quan tâm liên quan đến vấn đề phân cấp, ủy quyền và đầu tư công.

Cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao tỷ lệ giải ngân - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải báo cáo tiếp thu và giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu quan tâm. Ảnh: VGP/TL

Thực hiện phân cấp quản lý đầu tư từ ngày 1/10/2022

Về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế-xã hội, Phó Chủ tịch Thành phố Hà Minh Hải cho biết, về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, cấp Thành phố cần tăng cường công tác hướng dẫn cho các quận, huyện, thị xã. Phải nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức các cấp; bảo đảm nguồn lực, biên chế để các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về thực hiện phân cấp thủ tục hành chính bảo đảm tính khả thi và năng lực thực thi của các huyện, UBND Thành phố đang chỉ đạo Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để có rà soát, xây dựng lộ trình triển khai cụ thể.

Việc rà soát danh mục do các cấp quản lý trong các lĩnh vực phải có tiêu chí rõ ràng, thống nhất. Định kỳ có đánh giá để kịp thời có điều chỉnh (nếu cần thiết) và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Về thời điểm hiệu lực của Nghị quyết, ý kiến của các Ban và thảo luận của các đại biểu nhận định rằng, do các nội dung phân cấp quản lý đầu tư cơ bản không thay đổi so với phương án đang thực hiện, để tạo điều kiện cho các đơn vị kịp thời triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, đề nghị điều chỉnh lại thời gian có hiệu lực của Nghị quyết từ ngày 01/10/2022.

UBND Thành phố thống nhất với đề xuất nêu trên và đề nghị HĐND Thành phố cho phép UBND Thành phố sẽ phối hợp với các Ban của HĐND Thành phố để hoàn thiện Nghị quyết đối với các nội dung cần phải xử lý chuyển tiếp khi thay đổi thời điểm Nghị quyết có hiệu lực.

Tại Nghị quyết số 15-NQ/TU, Kết luận số 67-KL/TU của Thành ủy về Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII) ngày 31/8/2022, Thành ủy đã thống nhất chủ trương đối với Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền, trong đó có quy định về phân cấp đầu tư, duy tu, bảo trì các trường THPT cho cấp huyện.

Các dự án đầu tư, cải tạo các trường THPT đã được HĐND Thành phố phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn tại Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực: giáo dục, y tế, di tích tiếp tục thực hiện theo quyết nghị của HĐND TP về nguồn vốn đối với từng dự án cụ thể tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022. HĐND và UBND cấp huyện thực hiện thẩm quyền liên quan đến từng dự án theo phân cấp quản lý mới bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công 2019.

Việc xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực để tiếp tục rà soát, xây dựng đồng bộ quy định phân cấp của từng ngành, lĩnh vực, gồm cả nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính. Để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục chỉ đạo để có rà soát, từng bước thực hiện bảo đảm nguyên tắc: "Từng bước phân cấp đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư".

Tiếp tục rà soát về tổ chức, bộ máy, biên chế; rà soát, điều chỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của Thành phố để phù hợp, đồng bộ với phân cấp kinh tế-xã hội, trình HĐND Thành phố tại Kỳ họp diễn ra vào tháng 12/2022…

Bảo đảm tiến độ triển khai của từng dự án

Về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp Thành phố; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp Thành phố; định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố, Phó Chủ tịch TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, đến hết ngày 9/9/2022, tỷ lệ giải ngân toàn Thành phố là gần 15.335 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch, vẫn còn thấp so với yêu cầu.

Tính chung của toàn Thành phố, tỷ lệ giải ngân ngân sách cấp Thành phố cam kết đạt 92,2%; ngân sách cấp huyện đạt 93,7%. Các đơn vị cần phải nỗ lực và có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao tỷ lệ giải ngân.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tỷ lệ giải ngân năm 2022 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2023. Theo đó, từng chủ đầu tư, từng quận, huyện, thị xã rà soát lại từng dự án để có phương án triển khai trong các tháng cuối năm để bảo đảm tỷ lệ giải ngân cao nhất, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

UBND các quận, huyện, thị xã tích cực phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố trên địa bàn để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai của từng dự án…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng cần phải phối hợp với các đơn vị để có tham mưu kịp thời, quyết liệt để thúc đẩy giải ngân các tháng cuối năm 2022; để năm 2023 không xảy ra tình trạng giải ngân thấp như năm nay.

Thời gian tới, UBND Thành pố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, ưu tiên bố trí đủ vốn cho dự án chuyển tiếp, dự án mới, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích theo tiến độ triển khai và hoàn thành trong giai đoạn;

Đồng thời rà soát khả năng cân đối vốn của từng ngành, lĩnh vực để lựa chọn danh mục và sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các dự án mới, trong đó ưu tiên nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông nhằm phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và các dự án lớn, quan trọng khác.

Thùy Linh

Top