Đồng bộ giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô

(06/11/2015

(Chinhphu.vn) – Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền điện tử... là những giải pháp cần thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố trong những tháng cuối năm 2015.

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về dự án 8B Lê Trực

(03/11/2015

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án tại số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chấm dứt việc khen thưởng tràn lan, không đúng thực chất

(12/01/2015

(Chinhphu.vn) – Triển khai Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong thi đua, khen thưởng, chấm dứt việc khen thưởng tràn lan, không đúng thực chất.