Chủ động về chất lượng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ cấp xã

13/10/2023 2:19 PM

(Chinhphu.vn) - Hà Nội đang chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã bảo đảm số lượng và chất lượng, hợp lý về cơ cấu, chuẩn hoá và trẻ hoá đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã.

Chủ động về chất lượng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ cấp xã - Ảnh 1.

Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào 2 dự thảo về công tac cán bộ - Ảnh: VGP/GH

Sáng 13/10, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Đề án tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã và Kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ các ban, ngành, sở thành phố và các quận, huyện, thị xã, cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Thông tin về dự thảo Đề án tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, Đề án nhằm chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã bảo đảm số lượng và chất lượng, hợp lý về cơ cấu, chuẩn hoá và trẻ hoá đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong tạo nguồn, xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. 

Đề án cũng nhằm tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31-5-2021 và Quy định số 07- QĐ/TU ngày 16-8-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy... Đề án gồm 5 phần trong đó phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, khẳng định sự cần thiết, căn cứ xây dựng Đề án, nêu quan điểm, mục tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Còn Kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ các ban, ngành, sở thành phố và các quận, huyện, thị xã, cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội nhằm bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ; khắc phục tình trạng nơi thừa nơi thiếu và cục bộ, khép kín; tránh sức ỳ, phát huy sự đổi mới, tích cực, tạo động lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cán bộ đảm bảo tính liên thông, đồng bộ trong công tác cán bộ của thành phố. 

Về phạm vi, dự thảo Kế hoạch nêu ưu tiên bố trí sắp xếp theo 3 khối: Khối các cơ quan Đảng; khối các cơ quan MTTQ và các đoàn thể; khối các cơ quan chính quyền, đơn vị sự nghiệp công lập. Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức trẻ (dưới 35 tuổi), trong quy hoạch; có năng lực công tác, triển vọng phát triển; chưa có kinh nghiệm công tác thực tiễn tại cơ sở. Lộ trình thực hiện là định kỳ 6 tháng một lần trong 2 năm 2024 và 2025.

Các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo 2 văn bản nêu trên và đề xuất thêm một số nội dung cần bổ sung, làm rõ. Các đại biểu đều nhấn mạnh việc thực hiện các chủ trương trên rất cần thiết, cán bộ, nhất là dưới 35 tuổi nếu được đưa đi cơ sở đào tạo thì chỉ sau 2-3 năm đã dày dạn kinh nghiệm, nâng cao cả bản lĩnh và trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Trong khi đó, việc bố trí Bí thư, chủ tịch cấp xã không phải người địa phương đều ghi nhận thành công. 

Ngoài ra, có ý kiến đề xuất, nên tổ chức đào tạo các chức danh chủ chốt cấp xã, nhất là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã theo hướng chính quy, chuyên nghiệp. Đặc biệt, thành phố cần nghiên cứu có chế độ đãi ngộ, chế độ chính sách xứng đáng mới có thể thu hút nhân sự có trình độ và giữ chân nhân sự chất lượng cho cấp xã. Đại biểu cũng đề nghị nên tính sâu hơn, sát thực tiễn hơn đối với việc luân chuyển một số vị trí công tác chuyên môn đặc thù như trong ngành y tế...

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị các đại biểu tiếp tục góp ý bằng văn bản giúp Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thiện 2 dự thảo quan trọng này trình Ban Thường vụ Thành ủy. Trên cơ sở các nội dung cơ bản của 2 dự thảo văn bản, các cấp ủy chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung sẵn sàng triển khai thực hiện hiệu quả.

Gia Huy

Top