Dành nguồn lực giảm nghèo bền vững

23/02/2023 11:15 AM

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian tới, TP. Hà Nội tiếp tục dành các nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân; trong đó, chú trọng quan tâm tới các đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu…

Dành nguồn lực giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.

Trao tặng bò giống sinh sản cho các hộ nghèo là giải pháp hiệu quả trong công tác giảm nghèo. Ảnh: VGP/DA

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hà Nội, thời gian qua, thông qua các chương trình tín dụng chính sách giải ngân trong năm 2022 đã giúp cho trên 800 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; góp phần thu hút, tạo việc làm cho trên 99.000 lao động.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách làm quen với tín dụng ngân hàng, thay đổi cơ bản nhận thức trong sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hà Nội Phạm Văn Quyết cho hay, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn được chuyển tải kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng.

Hiện nay, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được triển khai gắn với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học công nghệ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm...

Thông qua các hình thức này, vốn tín dụng đã phát huy hiệu quả, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn vay đúng mục đích, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn TP. Hà Nội.

Còn theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong số hơn 203 nghìn lượt người lao động được tạo việc làm của năm 2022 có gần 63 nghìn người được xét duyệt vay vốn từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP. Hà Nội, với số tiền khoảng 3.000 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 1/2023, với gần 13.800 người được giải quyết việc làm, trong đó Thành phố cũng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền là 219,7 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho gần 4.200 người.

Ngoài hỗ trợ tạo việc làm, nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội cũng giúp hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn, hộ khó khăn tại khu vực đô thị thay đổi thói quen, nhận thức trong sản xuất kinh doanh, mạnh dạn đầu tư vốn phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho gia đình để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững TP. Hà Nội giai đoạn 2022-2025 đặt mục tiêu giảm từ 25%-30% số hộ nghèo hằng năm; phấn đấu đến cuối năm 2025, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo.

Trong thời gian tới, TP. Hà Nội tiếp tục dành các nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân; trong đó, chú trọng quan tâm tới các đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu…

Trong năm 2023, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hà Nội tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay; tăng trưởng dư nợ gắn với quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy trình quy định.

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, tạo tiệc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội củaThành phố năm 2023.

Diệu Anh

Top