Đẩy mạnh số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

01/06/2024 8:09 AM

(Chinhphu.vn) - Hà Nội đang tập trung vào việc xây dựng và liên kết, chia sẻ các cơ sở dữ liệu, đặc biệt với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đẩy mạnh số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm góp phần thực hiện chuyển đổi số.

Đẩy mạnh số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính- Ảnh 1.

Hà Nội đẩy mạnh số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực - Ảnh minh họa

 Đẩy mạnh số hóa kết quả giải quyết TTHC

Trong tháng 5/2024, quận Hai Bà Trưng đã cơ bản hoàn thành "Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết từ ngày 31/12/2021 trở về trước".

Triển khai kế hoạch về số hóa kết giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực (từ 31/12/2021 trở về trước) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Nhà nước của TP. Hà Nội, quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch phân công rõ nhiệm vụ từng phòng, ban, UBND 18 phường trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện.

Kế hoạch của TP. Hà Nội yêu cầu thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Nhà nước để khai thác sử dụng hiệu quả.

Việc số hóa kết quả giải quyết TTHC vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan vừa tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong tiếp cận, khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan.

Năm 2022, quân Hà Bà Trưng đã hoàn thành số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30% và 25% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp quận và cấp phường; năm 2023-2025 tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công mỗi năm tăng tối thiểu 25% đối với mỗi cấp hành chính, bảo đảm đạt tỷ lệ 100% trước năm 2025.

Với kết quả này, quận Hai Bà Trưng là một trong những quận đầu tiên của Hà Nội đã thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch từ năm 1956 đến hết 2023.

Đến nay, toàn bộ dữ liệu số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực từ 31/12/2021 trở về trước của các phòng, UBND phường đã được hoàn tất.

Tổng số dữ liệu đã được số hoá của toàn quận là 1.036.390 trang với 213.420 file hồ sơ; cấp phường 88.629 trang với 86.257 file hồ sơ. Từ ngày 1/6/2024, UBND quận sẽ tổ chức triển khai việc khai thác, chia sẻ kết quả số hóa hỗ trợ cán bộ, công chức tại các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC

Theo UBND TP. Hà Nội, bên cạnh việc số hóa hồ sơ giải quyết TTHC, Thành phố tập trung vào việc xây dựng và liên kết, chia sẻ các cơ sở dữ liệu, đặc biệt với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, là tiền đề cho việc thực hiện chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, thay đổi cách thức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính giữa chính quyền với công dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ trong công tác quản lý, hoàn thiện thực hiện các thao tác, tác nghiệp và quản lý trên môi trường điện tử.

Triển khai các nhiệm vụ này, đối với kết quả công tác cải cách TTHC tháng 05/2024, UBND TP. Hà Nội cho biết, Thành phố đã chủ động triển khai công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa liên thông kịp thời theo quy định và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Trong tháng 5/2025, Hà Nội đã ban hành 25 Quyết định, công bố 126 TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố.

Đối với TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền, phạm vi giải quyết của Sở, ngành; cấp huyện, cấp xã: Đã ban hành theo thẩm quyền 5.443 quy trình. Trong đó, các sở, ngành đã phê duyệt 500 quy trình giải quyết công việc nội bộ; cấp huyện ban hành 1.811 quy trình giải quyết công việc nội bộ; cấp xã ban hành 3.003 quy trình giải quyết công việc nội bộ; 129 quy trình liên thông giải quyết công việc nội bộ giữa UBND cấp xã và UBND cấp huyện.

Ngoài ra, Hà Nội tiếp tục thực hiện phương án ủy quyền đối với 518 TTHC; đưa ra khỏi phương án ủy quyền danh mục 116 TTHC.

Tính đến ngày 20/5/2024, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành 19 Quyết định ủy quyền cho Giám đốc các Sở, ngành thực hiện 131 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND Thành phố.

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tích cực, tập trung triển khai Đề án mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp và thực hiện ủy quyền giải quyết thủ TTHC trên địa bàn Hà Nội.

Gia Huy

Top