Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ

21/09/2023 5:15 PM

(Chinhphu.vn) - Sáng 21/9, Đoàn kiểm tra "Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội năm 2023" bắt đầu chương trình kiểm tra theo kế hoạch tại một số đơn vị cơ quan của Thành phố.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở KH&CN. Ảnh: VGP/Minh Anh

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Trung tâm Dữ liệu nhà nước Thành phố... Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ có Phó Giám đốc Sở Nguyễn Anh Tuấn cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc.

Làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các nội dung theo Kế hoạch số 2336/KH-STTTT ngày 15/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Hiện trạng về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị; Việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND Thành phố; Việc triển khai và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số theo các chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử, từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch để triển khai. Hiện tại, Sở có hệ thống mạng nội bộ (LAN) kết nối internet dung lượng 100Mbps; kết nối mạng diện rộng của Thành phố (WAN) dung lượng 5Mbps để kết nối Hệ thống giao ban trực tuyến của khối Văn phòng Sở. Cơ sở vật chất của cơ quan cơ bản đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…

Sở Khoa học và Công nghệ cũng đang tiếp tục triển khai quy trình thực hiện xây dựng 02 phần mềm của Sở gồm: Phần mềm Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Phần mềm Quản lý Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố, dự kiến hoàn thành trong Quý IV/2023. Nhân sự Công nghệ thông tin của Sở gồm có 01 công chức và 03 viên chức; 100% công chức của Sở có chứng chỉ Tin học cơ bản và tham gia khóa đào tạo CNTT cơ bản của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trao đổi thêm với Đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao việc triển khai, thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Sở, đảm bảo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở. Đặc biệt, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ luôn nhận được sự phối hợp, hướng dẫn thường xuyên của Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác triển khai ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử.

Liên quan đến một số khó khăn, vướng mắc như: Hạ tầng, trang thiết bị CNTT hoạt động còn chậm; Hệ thống thông tin giải quyết TTHC có thời điểm hoạt động chưa ổn định, thao tác xử lý tại từng bước luân chuyển hồ sơ phức tạp, nhiều bước... dẫn đến khó khăn trong công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị Đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo UBND Thành phố sớm có phương án đồng bộ dữ liệu đồng thời khắc phục lỗi chạy chưa ổn định của Hệ thống Quản lý văn bản.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp đề xuất nhiệm vụ CNTT năm 2024 của Sở; sớm hoàn thiện phần mềm Một cửa dùng chung ổn định, thông suốt để thuận tiện cho việc cung cấp các dịch vụ công cho công dân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở. Cùng với đó, hỗ trợ cài đặt phần mềm antivirus bản quyền cho một số máy tính mới được trang bị của Sở…

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết Đoàn kiểm tra ghi nhận các lỗi chạy chưa ổn định của Hệ thống Quản lý văn bản và phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố. Về việc này, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có ý kiến với đơn vị chủ trì và đơn vị cung cấp sản phẩm phần mềm. Đồng thời, Đoàn cũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh triển khai Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; Tiếp tục bám sát mục tiêu của Kế hoạch 64/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND Thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội năm 2023; Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ Thành phố giao (đặc biệt là việc hoàn thiện phần mềm Dịch vụ công trực tuyến);…

Ngoài ra, Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị Trung tâm dữ liệu Nhà nước Thành phố sớm triển khai cài đặt phần mềm antivirus bản quyền cho một số máy tính mới được trang bị của Sở Khoa học và Công nghệ…

Minh Anh

Top