Đổi mới, đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn thực phẩm

31/07/2023 10:26 AM

(Chinhphu.vn) - Thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội sẽ đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm lĩnh vực Công Thương tới các đối tượng là người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

Đổi mới, đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Đẩy mạnh công tác quảng bá, kết nối cung-cầu các sản phẩm an toàn, có nhãn hiệu, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc rõ ràng...để đưa vào hệ thống phân phối của Hà Nội. Ảnh: VGP/BP

Nhiều hình thức tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm

Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được các sở, ngành TP. Hà Nội đẩy mạnh triển khai thực hiện bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và đã đạt được một số kết quả tích cực. Qua đó góp phần ngăn chặn, kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường phục vụ tiêu dùng của nhân dân Thủ đô.

Cụ thể, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, TP. Hà Nội đã tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; in ấn và cấp phát hơn hàng trăm nghìn ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, băng rôn khẩu hiệu... tuyên truyền về an toàn thực phẩm;

Đòng thời, tổ chức 1.700 đoàn thanh kiểm tra về công tác an toàn thực phẩm với tổng số hơn 117 nghìn lượt cơ sở kiểm tra, qua đó phát hiện hơn 18.500 lượt cơ sở vi phạm; xử phạt hành chính gần 6.000 cơ sở với số tiền gần 40 tỷ đồng;

Hà Nội cũng tích cực xây dựng và triển khai các đề án, mô hình điểm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản lý. Ngành Công Thương đã hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, các tỉnh, thành phố tham gia trên 100 hoạt động, sự kiện giao thương, duy trì phát triển 85 điểm bán hàng OCOP và hỗ trợ các đơn vị kết nối, tiêu thụ trên 500.000 tấn sản phẩm mỗi năm,...

Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn thực vẫn còn những khó khăn, hạn chế như hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm còn thiếu, chưa đồng bộ; số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã, phường, thị trấn chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ, thường xuyên biến động vì vậy khó khăn trong công tác quản lý…

Mặt khác, vẫn còn tồn tại các điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường vỉa hè, nơi công cộng, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ còn nhiều khó khăn, bất cập,...ảnh hưởng lớn tới an ninh, an toàn thực phẩm.

Đổi mới, đa dạng hóa tuyên truyền về an toàn thực phẩm - Ảnh 2.

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ thực phẩm lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Thành phố phải có trách nhiệm và uy tín bảo đảm an toàn thực phẩm để phục vụ tốt đời sống của nhân dân. Ảnh: VGP/BP

Mọi người dân có quyền được sử dụng thực phẩm an toàn

Để bảo đảm an toàn thực phẩm trong năm 2023 và các năm tiếp theo, thực hiện các Quyết định, Kế hoạch của Trung ương, TP. Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 3374/KH-SCT để triển khai thực hiện bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Theo đó, tại Kế hoạch, Sở đặt mục tiêu 100% người quản lý; 100% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương có kiến thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm; 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận; 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương trên địa bàn Thành phố được kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ theo kế hoạch…

Để đạt được các mục tiêu trên, Sở Công Thương Hà Nội sẽ đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm lĩnh vực Công Thương tới các đối tượng là người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến theo GAP, HACCP, ISO 22000…

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát định kỳ và đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2020-2025"; Đề án "Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2022-2025" theo chỉ đạo của UBND Thành phố,…

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu, kết nối cung-cầu các sản phẩm an toàn, có nhãn hiệu, thương hiệu, ứng dụng công nghệ cao truy xuất nguồn gốc rõ ràng của các vùng sản xuất tại Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố, đặc sản vùng miền trong cả nước đưa vào hệ thống phân phối của TP. Hà Nội nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô.

Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, Sở sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư "về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới" và các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ, UBND Thành phố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên của Sở Công Thương, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý và người tiêu dùng về ý nghĩa, tầm quan trọng của an ninh, an toàn thực phẩm đối với đời sống xã hội, sức khỏe con người, sự phát triển giống nòi và phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

"Mọi người dân có quyền được sử dụng thực phẩm an toàn và có nghĩa vụ bảo đảm an toàn thực phẩm. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ thực phẩm lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Thành phố phải có trách nhiệm và uy tín bảo đảm an toàn thực phẩm để phục vụ tốt đời sống của nhân dân", bà Trần Thị Phương Lan nhấn mạnh.

Bích Phương

Top