Đông Anh: Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hoàn thiện tiêu chí thành quận vào năm 2023

23/02/2023 5:56 PM

(Chinhphu.vn) - Năm 2023 được xem là năm bản lề để huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) hoàn thiện nốt các tiêu chí để trở thành quận, trong đó công tác quy hoạch, xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý xây dựng

Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định đến năm 2025, thành phố phấn đấu đưa 5 huyện thành quận, trong đó có huyện Đông Anh. Thực hiện mục tiêu trên, thời gian qua, huyện Đông Anh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để "lên" quận trong năm 2023, chậm nhất là năm 2024.

Đông Anh: Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hoàn thiện tiêu chí thành quận vào năm 2023 - Ảnh 1.

Đông Anh đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để "lên" quận trong năm 2023, chậm nhất là năm 2024. Ảnh: Thùy Chi

Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Đông Anh tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, Thành phố phát động, đồng thời tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Huyện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí trở thành quận, các xã trở thành phường.

Căn cứ theo Nghị quyết số 26/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210/2016 về phân loại đô thị, có một số tiêu chí mới bổ sung, trên cơ sở đó năm 2023 được xem là năm bản lề để huyện Đông Anh hoàn thiện nốt các tiêu chí này, trong đó công tác quy hoạch, xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Thời gian qua, Huyện ủy đã xây dựng ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả 2 Chỉ thị, gồm: Chỉ thị số 16-CT/HU và Chỉ thị số 17-CT/HU về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, bảo đảm trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đạt kết quả. Do đó, công tác lập quy hoạch được quan tâm chỉ đạo, trong đó tập trung đẩy nhanh hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 các khu vực dân cư trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2022 - 2023 làm cơ sở để thực hiện đầu tư, tạo nguồn lực và quản lý theo quy hoạch được duyệt, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch.

Cụ thể, huyện đã tiếp nhận công bố và bàn giao 5 đồ án quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/10.000; Tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 4 xã (Vân Hà, Liên Hà, Dục Tú, Thụy Lâm) tỉ lệ 1/5000; Hoàn thành phê duyệt, tổ chức phối hợp công bố, bàn giao 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị còn lại; Hoàn thành phê duyệt 3 đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/5000, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

Đối với công tác lập, thẩm định quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, tính đến hết 2022 huyện đã hoàn thành phê duyệt 28 đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư, nâng tổng số đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư hiện có được phê duyệt trên toàn huyện là 59 đồ án, gồm 52 thôn làng, tổ dân phố, nâng tổng số đồ án được phê duyệt là 59/82 đồ án được giao nhiệm vụ.

Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng được huyện xác định là một nhiệm vụ trọng tâm và đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân… Hầu hết công tác giải phóng mặt bằng các dự án đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có những công trình dự án của thành phố và dự án trọng điểm của huyện.

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

Đông Anh là một trong những địa phương đi đầu thực hiện lộ trình xây dựng huyện thành quận. Đến nay, huyện đã đạt 26/27 tiêu chí huyện thành quận, 13/15 tiêu chí xã thành phường theo bộ tiêu chí chung của thành phố.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, huyện có 21/32 tiêu chí về phát triển kinh tế - xã hội đã đạt, như: Xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn; tỉ lệ đường đô thị được chiếu sáng; các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn được bảo tồn và phát huy hiệu quả; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung...

Còn 11 tiêu chí chưa đạt, như: Mức độ tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất; mật độ đường giao thông; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế...

Những năm gần đây, Đông Anh là huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh, phát triển kinh tế bền vững, toàn diện. Đặc biệt, Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025 được TP. Hà Nội phê duyệt tạo thời cơ, vận hội mang tính lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh để trở thành đô thị trung tâm của Thủ đô Hà Nội, với hàng loạt các dự án lớn.

Cụ thể, dự án thành phố thông minh, Công viên Kim Quy, Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia... Đây là những nền tảng quan trọng để xây dựng Đông Anh trở thành trung tâm thương mại, tài chính, du lịch, dịch vụ chất lượng cao của khu vực phía Bắc Thủ đô.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Tăng cường xây dựng hệ thống cơ sở Đảng, chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế đô thị nhanh, hiệu quả và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo quy hoạch, kết nối đồng bộ với hạ tầng khu đô thị mới, hạ tầng khung.

Cùng với đó là việc triển khai đồng bộ 3 khâu đột phá: Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phù hợp mô hình chính quyền đô thị hoạt động hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh, hiện đại; khai thác nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, bên cạnh việc chú trọng công tác đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, trong thời gian tới Đông Anh sẽ ưu tiên thu hút doanh nghiệp đầu tư theo quy hoạch và doanh nghiệp công nghiệp có hàm lượng chất xám cao; đẩy mạnh phát triển các khu, cụm công nghiệp hiện có; thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp mới. Huyện cũng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng sớm hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện, khai thác Khu công nghiệp Đông Anh với quy mô 600ha theo hướng công nghiệp sạch, công nghệ cao.

Thùy Chi

Top