Giải quyết nhanh các TTHC thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

14/07/2023 3:45 PM

(Chinhphu.vn) - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận 20.153 hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Giải quyết nhanh các TTHC thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội - Ảnh 1.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội. Ảnh: VGP/ Trí Nhân

Cũng theo ông Nam, trong số hồ sơ được tiếp nhận, đã giải quyết đúng hạn cho 19.829 hồ sơ; đang giải quyết trong hạn 1.822 hồ sơ; không có hồ sơ nào quá hạn.

Để tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2022, từ đầu năm nay, Sở Lao động, Thương binh và xã hội (LĐTB&XH) Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch khắc phục hạn chế, khó khăn về thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở để quán triệt đến từng cán bộ, công chức và người lao động tiếp tục thực hiện giải pháp đẩy mạnh CCHC và duy trì, nâng cao Chỉ số CCHC trong những năm tiếp theo.

Sở đã trình UBND Thành phố công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực LĐTB&XH; trình phê duyệt quy trình nội bộ; phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết các TTHC lĩnh vực LĐTB&XH được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTB&XH, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính, Sở đã rà soát, điều chỉnh phân cấp, ủy quyền để tham mưu Thành phố thực hiện đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND Thành phố về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có 02 nội dung liên quan đến lĩnh vực LĐTB&XH (quản lý giáo dục nghề nghiệp; quản lý các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng).

Tổ chức thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Bộ LĐTB&XH các văn bản chỉ đạo và kế hoạch của Thành phố đảm bảo yêu cầu. Chỉ đạo sát sao đối với việc triển khai 02 thủ tục hành chính ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố là: Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí và Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã thực hiện làm sạch và  chuẩn hóa dữ liệu đối với các đối tượng người có công và các đối tượng khác thuộc ngành. Triển khai thực hiện Quy trình số 3936/NCC-QLHC ngày 08/6/2023 thực hiện rà soát, đối chiếu làm sạch và nhập dữ liệu người có công trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phối hợp tốt trong công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công và công tác số hóa hồ sơ BHTN.

Theo Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam, sắp tới đây, Sở sẽ trình UBND thành phố Hà Nội quyết định xác định lại chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập và các Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng Người có công với cách mạng.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo sự đồng bộ, liên thông cơ sở dữ liệu. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Bộ LĐTB&XH và phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Đề án 06/Chính phủ để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực hiện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin đầy đủ, kịp thời các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm; tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành...

Theo Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND Thành phố về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, Chỉ số CCHC năm 2022 của Sở Lao động TB&XH đạt 91,68 điểm, đứng thứ 1/22 sở, ngành.

Minh Anh

         

Top