Hà Nội: 9 khoản tiền các trường được phép thu đầu năm học 2023-2024

07/09/2023 2:05 PM

(Chinhphu.vn) - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa đưa ra những quy định cụ thể về khoản thu học phí năm học 2023-2024 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Sở đề nghị không được thu bất kỳ khoản thu nào khác ngoài quy định.

Hà Nội: 9 khoản tiền các trường được phép thu đầu năm học 2023-2024 - Ảnh 1.

Nhà trường được phép thu tiền ăn bán trú. Ảnh minh họa

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, mức thu học phí được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND Tp.Hà Nội, quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trường học phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2023 - 2024.

9 khoản tiền được phép thu đầu năm học 2023-2024 gồm: Thu, chi phục vụ bán trú; Thu, chi học 2 buổi/ngày; Thu, chi học phẩm; Thu, chi nước uống học sinh; Thu Bảo hiểm y tế học sinh; Thu chi dạy thêm, học thêm trong nhà trường; Thu chi viện trợ, quà biếu, tặng, cho; Thu chi tài trợ; Các khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu.

Các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi các khoản thu khác phải bảo đảm nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa bàn.

Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên (UBND quận, huyện, thị xã hoặc Sở GD&ĐT theo phân cấp quản lý) trước khi ban hành.

Đối với việc dạy thêm, học thêm, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý cần thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP Hà Nội và các văn bản liên quan khác.

Theo quy định của pháp luật, các trường được phép tiếp nhận các nguồn viện trợ, quà biếu, tặng, cho. Các nguồn thu hợp pháp này phải được ghi chép, quản lý thống nhất qua hệ thống sổ sách kế toán và được chi tiêu theo thỏa thuận với các đơn vị viện trợ, tặng, biếu và Quy chế chi tiêu nội bộ của trường theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhà trường thanh, quyết toán tiền học thêm đúng quy định hiện hành; mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua hội đồng trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Đối với các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do mình quyết định; công khai mức thu học phí theo quy định.

Vĩnh Hoàng

Top