Hà Nội báo cáo kết quả lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 24/3

19/03/2023 10:47 AM

(Chinhphu.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1661/STNMT-QHKHSDĐ đôn đốc báo cáo kết quả việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn TP Hà Nội (lần 1).

Hà Nội báo cáo kết quả lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 24/3 - Ảnh 1.

Hiện nay, các ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tập trung vào các nhóm vấn đề: Chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất…

 Các đơn vị, cá nhân ở Hà Nội gửi ý kiến về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 24/3

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND (ngày 2/2/2023) về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn thành phố, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của các sở, ngành; UBND cấp huyện; các tổ chức, cá nhân.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được báo cáo kết quả của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Để kịp tiến độ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố theo kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đúng trách nhiệm, nội dung, đối tượng, hình thức và thời gian quy định tại Kế hoạch số 40/KH-UBND của UBND thành phố.

Đối với việc tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đề nghị các đơn vị lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến trực tiếp vào các điều, khoản, điểm của dự thảo. Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các đơn vị gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 24/3/2023 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Đã có gần 8 nghìn lượt ý kiến trên cả nước đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo Bộ TN&MT, tính đến ngày 13/3, đã có 7.979 lượt ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên cả nước góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề về: Chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất…

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ, ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Tổ trưởng Tổ biên tập dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cho biết, qua tổng hợp nội dung tại các hội nghị, hội thảo, phần lớn ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề: Quy định chung; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; cơ chế, chính sách tài chính đất đai, giá đất; đất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổ biên tập dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã thảo luận để thống nhất các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại 3 hội nghị, hội thảo, trong đó tập trung vào các nội dung, như giá đất; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đất cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Dựa trên các ý kiến góp ý, Tổ biên tập dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật trước ngày 27/3; trình Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 1/4/2023; báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/4.

Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ V, trước ngày 25/4.

Vĩnh Hoàng

Top