Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 5,3%

29/05/2024 1:49 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Sở công thương Hà Nội, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 của Thành phố tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 5,3%- Ảnh 1.

Trong 5 tháng đầu năm nay, một số ngành chế biến, chế tạo đạt mức tăng khá so với cùng kỳ.

Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,3% và tăng 4,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,3% và tăng 13,6%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 2,5% và tăng 11,2%; ngành khai khoáng giảm 9,7% so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Ước tính 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số IIP của Thành phố tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 14,7%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 9,7%; khai khoáng giảm 7,3%.

Trong 5 tháng đầu năm nay, một số ngành chế biến, chế tạo đạt mức tăng khá so với cùng kỳ như: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 13,7%; sản xuất thiết bị điện tăng 13,4%; sản xuất máy móc, thiết bị tăng 11,7%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 11,1%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 10,1%.

Bên cạnh đó, 5 ngành sản xuất có chỉ số IIP giảm so với cùng kỳ: Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc giảm 9,8%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ và sản xuất xe có động cơ giảm 4,2%; sản xuất da và sản phẩm có liên quan giảm 3,1%; dệt giảm 0,6%.

Về lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp ước đến cuối tháng 5/2024 tăng 0,7% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động đang làm việc trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước giảm 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,9%; khu vực Nhà nước tăng 1,2%.

Chia theo ngành kinh tế: Lao động đang làm việc trong ngành chế biến, chế tạo giảm 2,2% (trong đó sản xuất máy móc, thiết bị giảm 20,7%; dệt giảm 10,2%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 8%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 5,5%); ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 0,4%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,6%; ngành khai khoáng tăng 24,9%.

Minh Anh

Top