Hà Nội khắc phục điểm nghẽn, xây dựng nền hành chính hiện đại

03/07/2024 4:11 PM

(Chinhphu.vn) - Hà Nội quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, quản trị hiện đại; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi, sớm tổ chức triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi) và các Quy hoạch của Thủ đô kịp thời, sớm nhất.

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn, xây dựng nền hành chính hiện đại- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải tại phiên chất vấn HĐND - Ảnh: VGP/GH

Chiều 3/7, tiếp thu, làm rõ những vấn đề đại biểu HĐND Thành phố chất vấn, Phó Chủ tịch Hà Minh Hải cho biết, nhóm vấn đề cải cách hành chính, về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm hành chính tại phiên chất vấn tại kỳ họp là nội dung quan trọng, thiết thực, đột phá của đột phá, mang lại hiệu quả bền vững nhất… Đây là khâu hạn chế, điểm nghẽn nếu tháo gỡ sẽ phát triển vừa gây bức xúc giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

UBND Thành phố luôn quán triệt và nhận thức cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính là yếu tố tiên quyết để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật; là khâu quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành để xây dựng "Chính quyền phục vụ - Xã hội niềm tin"; xây dựng nền hành chính phục vụ - văn minh - hiện đại - minh bạch - hiệu lực, hiệu quả lấy Người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Các vấn đề đại biểu đặt ra giúp UBND Thành phố nhận diện rõ hơn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, yếu kém cần cải thiện trong công tác quản lý, điều hành; gợi mở nhiều nội dung định hướng với tầm nhìn, tư duy mới cách làm mới, giúp cho các cấp, các ngành của Thành phố tiếp tục hoàn thiện, khắc phục, sửa chữa, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, ngay sau kỳ họp, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan sớm tham mưu các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra.

Chú trọng đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Theo Phó Chủ tịch Hà Minh Hải, UBND Thành phố tiếp tục chú trọng đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và sâu sát, quyết liệt trong hành động- Thực

Cụ thể, UBND Thành phố đã trình HĐND phê duyệt và thông qua đề án phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước với quan điểm cấp nào gần người dân, doanh nghiệp nhất, thực hiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp thì giao cho cấp đó thực hiện.

Qua đó đã cắt giảm, tái cấu trúc tinh gọn nhiều TTHC; nhiều nội dung công việc đã được phân cấp, ủy quyền đến các cấp, các ngành xử lý trực tiếp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm tầng nấc trung gian, kịp thời đáp ứng nhu cầu, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn (như: công tác xác định giá đất; quản lý tài sản công; các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, công thương, lao động, giải quyết việc làm, quản lý đô thị...

UBND Thành phố đã chủ động ban hành Chương trình hành động, Chương trình công tác để thực hiện các nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ nhiệm vụ, rõ đơn vị chủ trì, rõ Lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo và rõ sản phẩm, kết quả đầu ra, rõ thời gian hoàn thành. Chương trình công tác được định kỳ rà soát, đôn đốc theo tháng, quý để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung phù hợp nhằm thực hiện tốt nhất các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính, đưa vào sử dụng hệ thống dvc trực tuyến, tăng cường họp trực tuyến; sử dụng tài khoản, chữ ký số và văn phòng điện tử để giải quyết công việc trên môi trường mạng...

UBND Thành phố cũng đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Qua thống kê, Tổ Công tác đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc thường xuyên, tổ chức họp, giao ban trực tiếp và trực tuyến đôn đốc, kiểm đếm công việc (với gần 50 văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở và trên 1.100 văn bản đôn đốc công việc); qua đó góp phần giảm số lượng các nhiệm vụ quá hạn (giảm 12%) so với trước khi thành lập Tổ Công tác.

Thành phố cũng đã đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra công vụ trên địa bàn (với gần 4.500 cuộc, trong đó cấp Thành phố là 139 cuộc và cấp huyện, đơn vị hiệp quản là trên 4.300 cuộc) với các chuyên đề về kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, tiếp công dân, kiểm tra công vụ nội bộ.

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn, xây dựng nền hành chính hiện đại- Ảnh 2.

Đại biểu HĐN TP. Hà Nội - Ảnh: VGP/GH

Sớm tổ chức triển khai Luật (Thủ đôi )và các Quy hoạch của Thủ đô

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đã đạt được, kỷ luật, kỷ cương hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Cải cách TTHC, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, đầu tư, quản lý tài sản công… còn nhiều khâu hạn chế tồn tại chậm được khắc phục, một số chỉ số giảm bậc.

Vẫn còn tồn tại nhiều việc chậm, muộn; có những việc tồn tại, kéo dài qua nhiều thời kỳ chính sách khác nhau do khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhưng chậm giải quyết; cá biệt có một số việc chậm muộn kéo dài, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp và Thành phố đã phải thực hiện kiểm tra công vụ và xử lý.

Một số cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, buông lỏng quản lý, năng lực, kỹ năng, tinh thần thái độ phục vụ hạn chế.

Theo Phó Chủ tịch Hà Minh Hải, UBND Thành phố xác định 3 nguyên tắc xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành là: Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, quản trị hiện đại, khắc phục hạn chế đã được chỉ ra …

Trong đó, tập trung phân công, xây dựng và hoàn thiện quy trình, quy chế (đặc biệt là quy chế phối hợp liên thông; xây dựng đầy đủ đồng bộ hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức. Tiếp tục thực hiện rà soát, đẩy mạnh phân công, phân cấp, ủy quyền trong xử lý công việc gắn với cá thể hoá trách nhiệm nhất là trách nhiệm của người đứng đầu…

Thành phố đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của Chính phủ trong mọi mặt của công tác chỉ đạo điều hành; tiếp tục rà soát cắt giảm các TTHC không cần thiết; đẩy mạnh thanh toán ko dùng tiền mặt…

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi, thiết lập kênh tương tác theo thời gian thực giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền để mọi kiến nghị phản ánh của người dân, doanh nghiệp được lắng nghe kịp thời và xử lý nhanh nhất, thuận tiện, hiệu quả nhất

Đặc biệt tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã cho ý kiến về 2 Quy hoạch và thông qua Luật Thủ đô, UBND Thành phố sẽ sớm báo cáo Thành uỷ, HĐND để tổ chức triển khai Luật và các Quy hoạch của Thủ đô kịp thời, sớm nhất.

Gia Huy

Top