Hà Nội khuyến khích cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID

06/06/2024 9:38 AM

(Chinhphu.vn) - TP. Hà Nội đang đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để khuyến khích nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn biết và thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Hà Nội khuyến khích cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID- Ảnh 1.

Sở Tư pháp Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Trước đó, ngày 15/5/2024, HĐND TP. Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024, Hà Nội hỗ trợ 100% mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Trường hợp công dân có yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu Lý lịch tư pháp bản giấy (từ phiếu thứ 03 trở lên) trong một lần yêu cầu cầu thì được hỗ trợ tối đa 50.000 đ/lần/người tương đương 10 phiếu Lý lịch tư pháp (bản giấy).

Riêng đối với công dân Việt Nam (trẻ em dưới 14 tuổi) thường trú tại thành phố Hà Nội có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID thì do Bố đẻ hoặc Mẹ đẻ có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã tích hợp "Người phụ thuộc" là Con (trẻ em dưới 14 tuổi) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID thực hiện.

Từ tháng 4/2024, Sở Tư pháp Hà Nội đã xây dựng tài liệu Hướng dẫn đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dung VNeID và Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID.

Công dân có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, thanh toán trực tuyến không cần đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền. Công dân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID theo dõi được trạng thái xử lý hồ sơ; Tải được kết quả Phiếu lý lịch tư pháp về thiết bị điện tử.

Kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp (bản điện tử) mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID, trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Hà Nội.

Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội).

Qua thời gian ngắn từ 22/4/2024 đến ngày 06/5/2024, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 5.272 hồ sơ; trong đó có 2.097 hồ sơ tiếp nhận qua ứng dụng VNeID đạt 39,78%, có 3.175 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công thành phố đạt 60,22%.

Thực hiện nghiêm việc miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Nhằm khuyến khích nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn biết và thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải vừa yêu cầu các đơn vị trong quá trình triển khai Nghị quyết nêu trên cần kịp thời báo cáo, tham mưu UBND Thành phố những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện

Sở Tư pháp được giao tiếp nhận, tra cứu xác minh và cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của Luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện nghiêm các quy định về hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an Thành phố được giao phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các quy định về hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực hiện việc trả kết quả xác minh thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp đảm bảo đúng quy định của Luật lý lịch tư pháp năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hiện nay, việc tiếp nhận, giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp tại TP. Hà Nội được thực hiện qua các hình thức: Nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, qua ứng dụng VNeID.

Tuy nhiên, khi thực hiện đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, công dân chỉ cần có Căn cước công dân định danh điện tử mức độ 2, không cần phải đến trụ sở cơ quan của Sở Tư pháp đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Gia Huy


 Tham khảo thêm

Top