Hà Nội: Năm 2024 sẽ số hóa hoàn toàn 100% thủ tục hành chính

31/12/2023 12:44 PM

(Chinhphu.vn) - UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 4395/UBND-KSTTHC về việc thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2024.

Hà Nội: Năm 2024 sẽ số hóa hoàn toàn 100% thủ tục hành chính- Ảnh 1.

Số hóa TTHC giúp người dân thuận lợi hơn khi tìm hiểu thông tin và thực hiện các TTHC. Ảnh: VGP

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện việc số hóa, điện tử hóa toàn trình đối với hồ sơ thủ tục hành chính từ khâu tiếp nhận, thụ lý, giải quyết, trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố theo đúng quy định.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện việc ký số của người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản điện tử kết hợp với bản giấy, số hóa các hồ sơ liên thông giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 2/1/2024.

UBND Thành phố giao giám đốc Sở, cơ quan tương đương sở tổ chức rà soát, lựa chọn và tham mưu, trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành danh mục các thành phần hồ sơ cần số hóa theo yêu cầu quản lý theo quy định trước ngày 30/1/2024.

Văn phòng UBND Thành phố được giao theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

UBND Thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện tính năng số hóa, kho dữ liệu cá nhân… trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố. Qua đó, đánh giá các tính năng của Hệ thống bảo đảm việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Kịp thời phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị trong quá trình triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố.

Vĩnh Hoàng

Top