Hà Nội rút ngắn thời gian làm việc với hai thủ tục hành chính về xây dựng

22/11/2023 3:04 PM

(Chinhphu.vn) - Hai thủ tục được rút ngắn thời hạn giải quyết tại Sở Xây dựng Hà Nội nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Hà Nội rút ngắn thời gian làm việc với hai thủ tục hành chính về xây dựng- Ảnh 1.

Thủ tục phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định đầu tư xây dựng công trình giảm thời gian thực hiện từ 19 xuống 15 ngày làm việc, theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa

Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5937/QĐ-UBND phê duyệt phương án đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố.

Theo đó, thủ tục "phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định đầu tư xây dựng công trình" giảm thời gian thực hiện từ 19 xuống 15 ngày làm việc.

Thời gian này được phân bổ như sau: Trong 11 ngày làm việc, Sở Xây dựng dự thảo tờ trình phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định phê duyệt/ phê duyệt điều chính dự án; gửi lấy ý kiến các sở, ngành liên quan (nếu cần thiết); hoàn thiện hồ sơ và ban hành tờ trình gửi UBND Thành phố. UBND Thành phố xem xét, phê duyệt dự án/phê duyệt điều chỉnh dự án trong 4 ngày làm việc.

Phương án này sẽ giúp giảm 21% thời gian giải quyết và 20% chi phí tuân thủ.

Tương tự, thủ tục "Ban hành chương trình, kế hoạch, đề án của UBND thành phố để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành xây dựng trên địa bàn thành phố theo từng giai đoạn, hằng năm, đột xuất" giảm từ 30 ngày xuống 25 ngày làm việc.

Thời gian này được phân bổ như sau: Trong 19 ngày làm việc, Sở Xây dựng xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án; gửi lấy ý kiến các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị có liên quan; tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo. Và trong 6 ngày làm việc, Sở Xây dựng trình UBND thành phố xem xét, thông qua chương trình, kế hoạch, đề án.

Phương án này giúp giảm 16,7% thời gian giải quyết và 20% chi phí tuân thủ.

Thùy Chi

Top