Hà Nội thí điểm cung cấp 2 nhóm dịch vụ công liên thông

25/11/2022 1:36 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố khẩn trương tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông.

Hà Nội thí điểm cung cấp 2 nhóm dịch vụ công liên thông - Ảnh 1.

Hà Nội thí điểm cung cấp 2 nhóm dịch vụ công liên thông. Ảnh: VGP

Đó là dịch vụ "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" kể từ ngày 15/11/2022.

Các quận, huyện thị xã được thành phố yêu cầu chỉ đạo bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố hiện có (hệ thống "một cửa" thử nghiệm), hoàn tất việc kết nối với phần mềm dịch vụ công liên thông theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an.

Thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố, Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố, Văn phòng UBND thành phố căn cứ quy trình thực hiện, hướng dẫn của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và bộ, ngành chủ quản chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện thí điểm trong ngành, lĩnh vực đơn vị phụ trách. Kịp thời tham mưu, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình triển khai thực hiện.

Hà Nội sẽ tổ chức tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả giải quyết đối với 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Minh Anh

Top