Hà Nội xác định nhiều giải pháp trọng tâm để giải ngân vốn đầu tư công

30/09/2023 6:50 AM

(Chinhphu.vn) - Trước kết quả giải ngân đầu tư công vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, đến nay mới đạt trên 44% kế hoạch của Thành phố, Hà Nội đang đặt ra các giải pháp quyết liệt hơn nữa để hoàn thành kế hoạch giải ngân cả năm 2023 là trên 95%.

Hà Nội xác định nhiều giải pháp trọng tâm để giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Hà Nội đang đặt ra các giải pháp quyết liệt hơn nữa để giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh: VGP/Gia Huy

Giải ngân đạt 44,2% của Thành phố giao và đạt 50% của Thủ tướng giao

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân, đối với dự án cấp Thành phố, Hà Nội có tổng số 264 dự án gồm 218 dự án chuyển tiếp và 46 dự án mới. Tính đến ngày 15/9/2023, còn 16/264 dự án chưa hoàn thành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 32/264 dự án chưa hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật; 40/264 dự án chưa hoàn thành đầu thầu lựa chọn nhà thầu thi công; 79/264 dự án chưa khởi công.

Về triển khai các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện các CTMT Quốc gia và hỗ trợ có mục tiêu, còn 68/618 dự án chưa hoàn thành phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 95/618 dự án chưa hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật; 135/618 dự án chưa hoàn thành đâu thâu lựa chọn nhà thâu thi công; 152/618 dự án chưa khởi công.

Tính đến ngày 20/9/2023, lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công là 23.469 tỷ đồng đạt 44,2% kế hoạch Thành phố giao và đạt 50% kế hoạch Thủ tướng giao.

Ông Lê Anh Quân nhận định, kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2023 đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước và hàng tháng đều cao hơn mức trung bình của cả nước.

Tuy nhiên, tỷ lệ này đang thấp hơn so với cam kết giải ngân Quý III/2023 (52%). Như vậy, các đơn vị phải tập trung, quyết liệt giải ngân được 4.954 tỷ đồng, tương đương 9,3% đê hoàn thành kê hoạch giải ngân Quý III/2023 đã cam kết và cả năm đạt trên 95%.

Nhằm gỡ khó cho giải ngân, tại kỳ họp chuyên đề đầu tháng 9/2023, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, theo đó kế hoạch đầu tư công năm 2023 sau điều chỉnh dự kiến là 57.305 tỷ đồng. Điều này có nghĩa, để đạt được kết quả giải ngân cả năm 2023 trên 95%, lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đến hết 31/01/2024) phải đạt 54.440 tỷ đồng.

Khó khăn chủ yếu trong công tác giải phóng mặt băng, tái định cư

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân, với kết quả như trên thì trong các tháng còn lại của năm 2023, Thành phố phải giải ngân thêm 31.564 tỷ đồng, gấp 1,4 lần lũy kết giải ngân đến ngày 15/9/2023.

Các dự án cấp Thành phố cơ bản khó khăn trong công tác giải phóng mặt băng, tái định cư. Cụ thể, 19 dự án thuộc kế hoạch năm 2022 kéo dài không bố trí kế hoạch vốn năm 2023 có khó khăn vướng mắc (trong đó gồm 16 dự án vướng mắc về giải phóng mặt bắng). Có 108 dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2023 có khó khăn vướng mắc, trong đó 83 dự án có khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, 19 dự án vướng mắc tái định cư, 3 dự án vướng mắc về chỉ giới đường đỏ…

Ngoài ra, đến thời điểm báo cáo có 160 dự án cấp Thành phố được phê chủ trương đầu tư, chưa phê dự án. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực: lĩnh vực giao thông (39 dự án); lĩnh vực thủy lợi (26 dự án); lĩnh vực y tê (17 dự án); lĩnh vực đê điều (13 dự an)...

Đối với các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện có 49 dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài, ngân sách Thành phố không hỗ trợ kế hoạch vốn năm 2023 có khó khăn, vướng mắc. Có 48 dự án ngân sách Thành phô hô trợ kê hoạch vôn năm 2023, trong đó, 30 dự án có khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; 1 dự án vướng mắc về giá, 10 dự án phải thực hiện điều chỉnh dự án (tăng tổng mức đầu tư)…

Nêu các giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị để tổng hợp số liệu liên quan đến khả năng đấu thầu, đấu giá của 30 quận, huyện, thị xã từ nguồn thu từ đất. Trong đó cần xác định rõ tính khả thi trong việc tổ chức đấu thầu, đấu giá của từng vị trí các khu đất, từng quận, huyện, thị xã để báo cáo UBND Thành phố tổ chức buổi làm việc chuyên đề.

UBND các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục phát huy tính chủ động và quyết liệt trong điều kiện được Thành ủy phân cấp, ủy quyên mạnh mẽ và giao làm chủ đâu tư nhiều dự án cấp Thành phố

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp

Để tiếp tục thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã yêu cầu các đơn vị siết mạnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ là một trong các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như xem xét, đánh giá người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan có những khuyết điểm, để xảy ra tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

UBND Thành phố khẩn trương rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công đảm bảo đạt mức bình quân chung của cả nước; chỉ đạo thực hiện nghiêm Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để thúc đẩy tiến độ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, đảm bảo dự án có đủ thủ tục và có thể giải ngân ngay sau khi được bố trí kế hoạch vốn hằng năm; phân công rõ trách nhiệm cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc theo ngành, lĩnh vực quản lý; Ban cán sự đảng UBND Thành phố chịu trách nhiệm trước Thành ủy về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ban cán sự đảng UBND thành phố và các đơn vị liên quan tổng hợp danh sách các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt thấp; xác định nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan và đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan có những khuyết điểm, để xảy ra tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Gia Huy

Top