Hàng chục nghìn hộ khó khăn được vay vốn thoát nghèo

24/06/2022 9:39 AM

(Chinhphu.vn) - Việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại các địa phương của Hà Nội trong 20 năm qua đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách.

Hàng chục nghìn hộ khó khăn được vay vốn thoát nghèo - Ảnh 1.

Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP nhiều người dân khó khăn trên địa bàn TP. Hà Nội đã được vay vốn, góp phần giải quyết thoát nghèo. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.

Tại huyện Phúc Thọ, theo ông Kiều Trọng Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện, trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, huyện Phúc Thọ đã tập trung nguồn lực tín dụng qua Ngân hàng chính sách xã hội cho vay được 74.830 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với doanh số cho vay đạt 1.625 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 1.156 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho 74.830 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho hơn 10.829 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho 20.915 lao động, giúp cho 11.906 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính. Đồng thời hỗ trợ xây mới và cải tạo 39.266 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 651 ngôi nhà cho hộ nghèo...

Có thể thấy, vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng. Do đó, đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.

Tại huyện Phúc Thọ, một số hộ điển hình trong sản xuất kinh doanh, giải quyết được nhiều lao động như: Xã Long Xuyên có hộ Ông Nguyễn Khắc Duẩn vay 40 triệu để chăn nuôi hiện nay đã có một con bò, hai con lợn nái và cải tạo vườn trồng bưởi, giải quyết cho hai lao động tại hộ; hay tại xã Thượng Cốc có hộ bà Đỗ Thị Phú vay 30 triệu làm vườn trồng bưởi, chăn nuôi bò sinh sản tạo việc làm cho hai lao động, thu hoạch hằng năm 250-300 triệu đồng; xã Thanh Đa có hộ Nguyễn Vinh Công vay 50 triệu để đầu tư mở xưởng mộc, thu hút việc làm ổn định cho 3 lao động, thu nhập hằng năm trừ chi phí còn từ 150-200 triệu đồng…

Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện trong 20 năm qua đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng từng thời kỳ của huyện. 

Đồng thời, góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khôi phục các làng nghề, phát triển, mở rộng sản phẩm dịch vụ OCOP trên địa bàn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện cuối năm 2021 xuống còn 0,99%, đời sống của nhân dân đặc biệt là người nghèo ngày càng được cải thiện.

Tại huyện Đan Phượng, thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, trong 20 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương, Thành phố đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện. Đồng thời từng bước khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội là công cụ, giải pháp quan trọng, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn phát triển của huyện Đan Phượng nói riêng cũng như thành phố Hà Nội và của cả nước nói chung trong giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh, ổn định chính trị xã hội.

Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu chính sách đã được triển khai đến với 100% các thôn, cụm, tổ dân phố trên địa bàn huyện, giúp cho hơn 76.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội. Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đã góp phần giúp cho hơn 31 nghìn hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 15 nghìn lao động, xây dựng và cải tạo sửa chữa được hơn 37 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Chương trình cũng giúp cho hơn 4.500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ 396 hộ nghèo làm nhà ở,...

Với những kết quả đã đạt được, ông Lê Văn Thìn, Phó Bí thư huyện Đan Phượng đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ của các ngành, cơ quan liên quan, các xã, thị trấn khi thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan cần tập trung triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách; quan tâm tập trung nguồn lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, công tác ủy thác cho vay qua các hội đoàn thể, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, các điểm giao dịch để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội;... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội.

Thiện Tâm

Top