Hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế

05/07/2022 11:28 AM

(Chinhphu.vn) - Thời gian qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã rất chủ động trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế nhằm mang lại sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế - Ảnh 1.

Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính thuế. Ảnh minh họa

Để người nộp thuế biết được các thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện niêm yết công khai, rõ ràng, đầy đủ các thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" và tại chuyên mục "thủ tục hành chính thuế" trên website của đơn vị.

Đặc biệt, thời gian qua, Cục Thuế đã tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế thông qua việc hỗ trợ trực tuyến. Công tác tiếp nhận thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế được Cục Thuế rất quan tâm, nên số lượt người nộp thuế được hỗ trợ về chính sách tăng lên đáng kể.

Thống kê cho thấy, trong quý I/2022, cục thuế đã tiếp nhận mới 340 công văn người nộp thuế hỏi về chính sách thuế, đã có hơn 6.200 lượt người đến, hơn 21.450 cuộc gọi đến cơ quan thuế hỏi về chính sách thuế, đã được cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể.

Ông Nguyễn Tiến Trường, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác quản lý thuế, trong giải quyết thủ tục hành chính thuế. Kết quả, đến nay đã có 99,5% doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế qua mạng; trên 99,1% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử; 100% hồ sơ hoàn thuế điện tử được xử lý đúng hạn.

Hiện nay, Cục Thuế đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử với hộ kinh doanh, cá nhân. Theo đó, năm 2021 đã có khoảng 14.000 hộ kinh doanh nộp thuế điện tử với số tiền gần 400 tỷ đồng; riêng quý I/2022 đã có 3.852 hộ kinh doanh nộp thuế điện tử với số tiền 92 tỷ đồng.

Về triển khai hóa đơn điện tử theo quy định mới, thực hiện chủ trương của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai thành công hóa đơn điện tử trên địa bàn Thành phố. Tại thời điểm 15/12/2021, số doanh nghiệp, tổ chức đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử đạt tỷ lệ 100,9%, sớm 15 ngày so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Từ tháng 1/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội bắt đầu triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. Kết quả, đến 14/3/2022 có 99,6% hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử…

Cũng theo đại diện Cục Thuế TP. Hà Nội, để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hiện nay Cục Thuế đã triển khai 182/304 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4. Trong đó, tích hợp được 150 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 161% kế hoạch Chính phủ, Bộ Tài chính giao.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, Cục Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp;

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ CNTT; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau, bảo đảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, trong số đó, ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50% theo kế hoạch của Tổng cục Thuế…

Thùy Linh

Top