Huy động vốn tín dụng tiếp tục tăng

25/11/2022 3:02 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn 11 tháng năm 2022 tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn.

Huy động vốn tín dụng trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng trưởng - Ảnh 1.

Các TCTD trên địa bàn chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Ảnh: VGP

Cụ thể, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn TP.Hà Nội đến 31/12/2022 ước đạt 4.610.721 tỷ đồng, tăng 8,46% so với 31/12/2021. Trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 8,81%, tiền gửi thanh toán tăng 8,73% so với 31/12/2021.

Các TCTD trên địa bàn chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn đến 31/12/2022 ước đạt 2.953.267 tỷ đồng, tăng 14,21% so với 31/12/2021.

Đến 31/12/2022, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn chiếm 9,06%; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,20%; dư nợ cho vay xuất khẩu chiếm 5,21%; cho vay công nghiệp hỗ trợ chiếm 2,38%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 0,37%; cho vay chính sách xã hội chiếm 0,48% trong tổng dư nợ; ngoài ra là dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và một số chương trình khác.

Dự kiến đến 31/12/2022, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn Hà Nội chiếm 1,9% trong tổng dư nợ. Tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo. Các TCTD tích cực nâng cao năng lực quản lý rủi ro đối với các khoản vay thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề.

Theo Thông tư 14/2021/TT-NNNN sửa đổi các Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông tư 03/2021/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí với số dư nợ gốc, hoặc lãi của khoản nợ phát sinh trước ngày 01/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính và phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc, hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến 30/6/2022.

Minh Anh

Top