Duy trì loa phường: Đưa thông tin thiết yếu, hiệu quả đến người dân

27/07/2022 12:39 PM

(Chinhphu.vn) - Trước dư luận quan tâm về "số phận" loa phường, sáng 27/7, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Thành phố bám sát chủ trương nhất quán từ Chính phủ là giúp người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Thông tin Hà Nội khôi phục lại hệ thống loa phường là chưa chính xác - Ảnh 1.

Qua các giai đoạn khác nhau, loa phường đã phục vụ công tác tuyên truyền rất hiệu quả - Ảnh minh họa

Vận hành loa phường thân thiện với người dân

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương, Hà Nội chưa bao giờ dừng hệ thống loa phường, mà chỉ điều chỉnh cách vận hành, nội dung thông tin để loa phường thực sự đưa thông tin thiết yếu, hiệu quả đến với người dân. Do đó, thông tin Thành phố khôi phục lại hệ thống loa phường là chưa chính xác.

Bà Mai Hương cho biết, hiện trên địa bàn Thành phố có 579 đài truyền thanh của xã, phường, thị trấn đang hoạt động. Loa phường đã và đang có vai trò thông tin tuyên truyền then chốt trong hệ thống thông tin cơ sở. Qua các giai đoạn khác nhau, hệ thống phát thanh cơ sở đều có những hình thức điều chỉnh hoạt động sao cho phù hợp. Đây là hình thức khác với loại hình truyền thanh khác nên không thể thay thế được.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng cho rằng, khi cuộc sống thay đổi thì cách vận hành loa phường cũng hướng đến thân thiện với người dân. Trước đây cụm loa có 10 loa nhưng đề án đã giảm thiểu và duy trì chỉ 2 loa. Việc lắp đặt loa có nguyên tắc tránh trường học, đoàn ngoại giao cũng như thay đổi về thời lượng phát sóng.

Bà Mai Hương cho biết thêm: "Mấy ngày qua, mạng xã hội nhắc đến loa phường nhưng thông tin không khách quan. Hiện trong khu vực nội thành chỉ phát 15 phút/buổi, 1 ngày không quá 2 buổi, trừ ngày lễ, dịch bệnh, 1 tuần phát 5 ngày, trừ trường hợp đặc biệt như thiên tai, dịch bệnh và yêu cầu của chính quyền địa phương".

Thông tin, tuyên truyền nói chung và tại cơ sở nói riêng ngày càng có vai trò quan trọng, đóng góp vào sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Thủ đô và từng địa phương. Trong đó, đài truyền thanh là hình thức thông tin cơ sở phát huy hiệu quả trong việc giúp người dẫn tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nhấn mạnh.

Theo bà Mai Hương, trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua, với yêu cầu cấp bách về truy vết, khoanh vùng, dập dịch đòi hỏi thông tin phải nhanh chóng, kịp thời, thường xuyên, liên tục; bên cạnh đó, thời gian thực hiện giãn cách xã hội và các đợt tiêm chủng yêu cầu thông tin thông suốt, có tính định hướng, bao phủ rộng, đều được hệ thống đài cơ sở truyền tải đầy đủ và được người dân ghi nhận. Nhiều cán bộ phụ trách đài vừa tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch ở địa phương, vừa làm công tác thông tin, tuyên truyền để kịp phổ biến đến nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cập nhật tình hình của địa phương, không quản ngày, đêm.

Trước thông tin được dư luận và báo chí quan tâm sau khi Thành phố ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ngày 21/7 về việc thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Thành phố, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương chia sẻ, thực tiễn cho thấy, có lúc, có nơi, người dân còn bức xúc với loa truyền thanh phường do nội dung chưa phong phú, chất lượng phát thanh chưa cao, bố trí khung thời gian, chương trình chưa hợp lý. Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở, thành phố Hà Nội đã yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cơ sở, trong đó có truyền thanh cơ sở, cả về nhân lực và cơ sở vật chất, nhằm cung cấp cho người dân thông tin chính xác, kịp thời, phong phú, chất lượng, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động thông tin, làm tốt nhiệm vụ đưa thông tin thiết yếu đến người dân.

Sử dụng công nghệ hiện đại vào hệ thống loa phường

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, ngày 21/7/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Thành phố. Các mục tiêu, chi tiêu và nội dung của Kế hoạch bám sát Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin; Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là phát triển mạng lưới thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đại, đồng bộ, bảo đảm kết nối với Trung ương, thống nhất từ Trung ương đến thành phố, cấp huyện, cấp xã.

Các mục tiêu này bảo đảm nhất quán, cụ thể hóa các mục tiêu chung tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đó là: Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả. Hình thành cơ sở dữ liệu và số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn tuyên truyền, phổ biến đến người dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở. Đồng thời thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến các cơ quan quản lý thông qua hệ thống thông tin cơ sở.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT ngày 7/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch của Thành phố đề ra các nhóm nhiệm vụ đồng bộ là: Thiết lập hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, trang thông tin điện tử cấp xã, bảng tin điện tử công cộng; hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện; thiết lập Hệ thống thông tin nguồn thành phố Hà Nội để tổ chức quản lý tập trung và cung cấp thông tin nguồn cho hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn; tăng cường ứng dụng trên thiết bị di động thông minh và sử dụng mạng xã hội để tương tác với người dân; thiết lập Cổng thông tin điện tử thông tin cơ sở của thành phố Hà Nội, bảo đảm kết nối, liên thông Cổng thông tin điện tử thông tin cơ sở ở Trung ương; hiện đại hóa sản xuất nội dung tuyên truyền; phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở.

Trong đó, các đài truyền thanh cơ sở sẽ dần chuyển đổi công nghệ sang sử dụng phương thức truyền đưa tín hiệu âm thanh, dữ liệu trên hạ tầng viễn thông, Internet theo quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông; sử dụng phổ biến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big Data) trong sản xuất nội dung chương trình phát thanh, chuyển đổi nội dung văn bản sang giọng nói.

Minh Anh

Top