Lựa chọn những việc khó, tồn tại từ nhiều năm để tập trung tháo gỡ

11/01/2023 9:25 AM

(Chinhphu.vn) – Thành ủy Hà Nội đã lựa chọn những việc khó, tồn tại từ nhiều năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời quyết liệt, thực chất trong việc tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, góp phần tạo chuyển biến tích cực cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở.

Lựa chọn những việc khó, tồn tại từ nhiều năm để tập trung tháo gỡ - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hôi nghị - Ảnh: VGP/GH

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết tại hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVII sáng 11/1.

Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVII được tổ chức để thảo luận cho ý kiến về: Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; công tác tài chính của Đảng bộ Thành phố trong năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và 10 dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 và Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và một số Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13.

Lan tỏa mạnh mẽ phong cách lãnh đạo khoa học, quyết liệt, linh hoạt

Phát biểu khai mạc hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là năm Thành phố có nhiều biến động về công tác cán bộ; Đảng bộ Thành phố triển khai các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen.

Nhưng, với quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả toàn diện, nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng đã thường xuyên quan tâm, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; lan tỏa mạnh mẽ phong cách lãnh đạo từ Thành phố đến cơ sở theo hướng khoa học, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, thực chất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn với cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Thành ủy, HĐND, UBND và toàn hệ thống chính trị Thành phố đã tập trung thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội theo hướng: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Kinh tế phục hồi tăng trưởng 8,89%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, bên cạnh những kết quả toàn diện và đáng khích lệ đã đạt được trong năm qua, chúng ta vẫn phải thẳng thắn, thừa nhận vẫn còn những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị cũng như công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như đã nêu chi tiết trong dự thảo Báo cáo; do đó, đòi hỏi chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình để đưa ra được những giải pháp, những quyết sách đúng và trúng trong thời gian tới.

Vì vậy, hội nghị tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; dự báo các yếu tố có thể tác động và ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; đồng thời, phân tích, đánh giá sâu về các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và chỉ ra các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất, bổ sung các giải pháp, phương hướng khắc phục có tính đột phá, tính hiệu quả và tính khả thi cao; trong đó cần đặc biệt chú trọng lựa chọn, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2023.

Lựa chọn những việc khó, tồn tại từ nhiều năm để tập trung tháo gỡ - Ảnh 2.

Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ TP. Hà Nội - Ảnh: VGP/GH

Quyết đoán, bình tĩnh, thận trọng nhưng cũng rất khẩn trương, linh hoạt

Về Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bản lĩnh, quyết tâm cao, hành động quyết liệt thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền của Thành uỷ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, phong cách lãnh đạo, điều hành theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm cá nhân; quyết liệt, quyết đoán, bình tĩnh, thận trọng nhưng cũng rất khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý xác đáng để kịp thời điều chỉnh bất cập, vướng mắc, phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố.

Bên cạnh đó, lựa chọn những việc khó, tồn tại từ nhiều năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời quyết liệt, thực chất trong việc tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, góp phần tạo chuyển biến tích cực cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở. Luôn phát huy dân chủ, trí tuệ trong bàn bạc, thảo luận các quyết sách theo đúng nguyên tắc của Đảng và thẩm quyền; tăng cường phân công, phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành.

Đặc biệt, năm 2022, việc phân công, phân cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy ngày càng rõ nét và cụ thể hơn, nhất là đối với những lĩnh vực, địa bàn phân công phụ trách, góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tập thể Thường trực Thành ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác; chỉ đạo giải quyết những công việc hằng ngày của Đảng bộ, những vấn đề đột xuất nảy sinh giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ Thành ủy.

Từng đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo đúng quy chế làm việc; tích cực, chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; phát huy tốt vai trò đứng đầu trên những lĩnh vực được phụ trách; thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Kết quả công lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm năm 2021 đã được thể hiện chi tiết, khá toàn diện trong dự thảo Báo cáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra 11 nhóm hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị - xã hội và 06 nhóm hạn chế trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị trên địa bàn

Về các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương và một số Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, đây là các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị về các vấn đề vĩ mô rất quan trọng, có tính chủ trương, định hướng trước mắt và lâu dài cho sự phát triển của đất nước.

Nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị để triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố, sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; căn cứ chỉ đạo của Trung ương; Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy đã tham gia ý kiến để các đơn vị hoàn thiện dự thảo trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Trên cơ sở các Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về: Kết cấu của các kế hoạch, chương trình hành động có đảm bảo phù hợp và đồng bộ, thống nhất với nhau.

Bên cạnh đó, thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có đảm bảo bao quát đầy đủ và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị; đồng thời có đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tính chất đặc thù của Thủ đô; có khắc phục được các tồn tại, hạn chế của Thành phố đã được chỉ ra; ngoài ra, có cần bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp nào nữa hay không.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và một số lĩnh vực thiết yếu của Thủ đô năm 2023 và những năm tiếp theo.

Vì vậy, hội nghị cần thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các Báo cáo, dự thảo các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, dự thảo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Gia Huy

Top