Nhiều chuyển biến trong công tác CCHC tại quận Long Biên

08/04/2019 9:09 AM

(Chinhphu.vn) - Với mục tiêu xây dựng mô hình cơ quan điện tử, từng bước hướng tới chính quyền điện tử, những năm qua quận Long Biên đã nỗ lực trong công tác hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

* Hướng tới một Chính quyền điện tử thông suốt, minh bạch

* Xây dựng Chính quyền điện tử: Mô hình hiệu quả nhìn từ quận Bắc Từ Liêm

Người dân đến làm TTHC tại Bộ phận một cửa quận Long Biên. Ảnh: Diệu Anh

Đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính

Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được xác định là một trong những khâu đột phá trên địa bàn quận Long Biên. Vì vậy, công tác này được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều nội dung sáng tạo, làm điểm của cả TP Hà Nội. Đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, quận thực hiện cải cách hành chính với mục tiêu cao hơn: Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận, phường.

Những năm gần đây, quận Long Biên luôn được đánh giá là đơn vị dẫn đầu, là điểm sáng trong công tác cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền của thành phố Hà Nội. Mô hình bộ phận một cửa của quận và 14 phường là mô hình được nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội và cả các địa phương khác đến tham quan, học hỏi.

Về dịch vụ công mức độ 3, 4 tại quận, phường, tính đến hết tháng 2/2019, quận tiếp nhận và xử lý hơn 1.400 hồ sơ TTHC (trong đó có hơn 1.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến), tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%; ở cấp phường tiếp nhận và xử lý gần 9.750 hồ sơ (trong đó có hơn 2.100 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4), tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Không có hồ sơ quá hạn, hồ sơ phải trả bổ sung, không có ý kiến góp ý về các TTHC nên không ban hành thư xin lỗi.

Nhiều mô hình hay đã được quận triển khai, như: Tổ chức các hội nghị, giải đáp những thắc mắc của nhân dân, tổ chức các đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân thực hiện những TTHC qua mạng... Một cách làm sáng tạo được Thành phố đánh giá cao, đó là quận đã triển khai hội thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các trường học trên địa bàn quận. Qua đó, những học sinh sẽ là cầu nối hướng dẫn gia đình thực hiện TTHC qua mạng. Đây là một trong những giải pháp tạo nhiều chuyển biến trong công tác cải cách hành chính của quận.

Hướng dẫn người dân nhập thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính - Ảnh: Diệu Anh

Tiên phong trong xây dựng cơ quan điện tử

Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương cho biết, thời gian qua, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, quận đã tiếp tục rà soát TTHC, xây dựng quy trình nội bộ đối với 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, phường; bảo đảm rõ thời gian các bước thực hiện, cập nhật trên hệ thống phần mềm “một cửa” gắn với trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan.

Quận đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thân thiện, gần dân” năm 2018, với bộ tiêu chí bảo đảm công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện chính xác, công khai, minh bạch. Cùng với đó, quận đã tiếp tục triển khai mô hình sáng tạo trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC như: Trả kết quả tại nhà đối với một số TTHC lĩnh vực tư pháp, lao động, thương binh và xã hội; trả kết quả đối với TTHC khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn… UBND phường đã gửi thư chúc mừng, chia buồn, trong đó lồng ghép thông tin tuyên truyền về việc chăm sóc trẻ nhỏ; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Đến nayLong Biên là đơn vị điểm trong xây dựng mô hình chuẩn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, mô hình Cơ quan điện tử. Xây dựng, tổ chức và triển khai thực hiện thành công bước đầu mô hình Chính quyền điện tử quận, mô hình điểm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại quận và các phường; xây dựng thí điểm mô hình Cơ quan điện tử phường tại 2 Phường Bồ Đề, Việt Hưng thành công năm 2014 và triển khai nhân rộng ra 14 phường trong năm 2015, bước đầu phát huy hiệu quả tốt trong hoạt động.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, nhằm hiện đại hóa nền hành chính, quận đã tập trung ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính. Theo đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ quận đến cơ sở được trang bị máy tính và các thiết bị CNTT khác phục vụ công việc. Đặc biệt, lãnh đạo các cấp của quận đã được trang bị và khai thác hiệu quả máy tính bảng trong công tác quản lý, điều hành.

Hiện nay, nhờ việc ứng dụng CNTT, quận Long Biên hạn chế sử dụng văn bản giấy, tài liệu phục vụ các cuộc họp đều được cung cấp bằng file điện tử, góp phần tiết kiệm chi tiêu thường xuyên. Công tác đánh giá cán bộ hằng tháng cũng được thực hiện hiệu quả thông qua các thiết bị điện tử.

Các cơ quan hành chính quận đã vận hành hiệu quả các ứng dụng chuyên ngành phục vụ công việc như phần mềm Quản lý tiếp dân - theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Quản lý nhân sự; Quản lý Kinh tế - Kế toán, Quản lý tài sản công... Long Biên cũng đang duy trì hiệu quả mô hình cơ quan điện tử quận, phường; mô hình trường học điện tử.

Thời gian tới, quận sẽ tập trung nâng cao yêu cầu và triển khai hai mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thân thiện, gần dân” và “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND các quận và UBND phường”. Đồng thời, quận đang nghiên cứu mô hình doanh nghiệp dịch vụ công để sớm thí điểm thực hiện trên địa bàn, giúp nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân.

Có thể thấy, những mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả sẽ là cơ sở để quận Long Biên tiếp tục nhân rộng việc ứng dụng CNTT trong phục vụ người dân, hướng tới việc thực hiện dịch vụ công mức độ 4 và xây dựng mô hình chính quyền điện tử trong thời gian tới.

Diệu Anh-Diệp Anh

Top