Phân cấp quản lý: Giảm đầu mối, ủy quyền cho cấp phục vụ người dân tốt nhất

14/07/2022 1:03 PM

(Chinhphu.vn) - Hà Nội là địa phương tiên phong về thực hiện phân cấp trong quản lý, Thành phố đang rà soát, bóc tách từng nhiệm vụ để tiếp tục phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện, cấp xã theo tinh thần giảm đầu mối. Cấp nào sát thực tế và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của người dân thì giao cho cấp đó thực hiện.

Phân cấp quản lý: Giảm đầu mối, ủy quyền cho cấp phục vụ người dân tốt nhất - Ảnh 1.

Quận Hoàn Kiếm đang áp dụng mô hình "5 thủ tục hành chính không chờ" - một điểm mới trong giải quyết TTHC. Ảnh: VGP.

Phân cấp, ủy quyền: Khâu đột phá trong quản lý Nhà nước

Tháng 1/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước với những điểm nhấn mạnh: Bảo đảm việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện" và "kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành, lĩnh vực với quản lý theo địa bàn, bảo đảm một việc không quá 02 cấp hành chính quản lý".

Từ tháng 3/2022, UBND TP. Hà Nội đã ban hành văn bản về rà soát tổng thể về phân cấp quản lý nhà nước về hạ tầng, kinh tế - xã hội và ủy quyền trên địa bàn thành phố theo phương châm Nghị quyết số 04/NQ-CP. Hiện nay, Hà Nội đang trong quá trình xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII cuối tháng 6/2022, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý, đây là nội dung tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các quận, huyện, thị xã nói riêng và Thành phố nói chung.

Việc phân cấp quản lý nhà nước để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước thì việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước là một trong những khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong quá trình xây dựng Đề án, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp đề xuất các nội dung, lĩnh vực, nhiệm vụ cần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trên tinh thần cấp nào, địa phương nào làm tốt hơn, hiệu quả hơn, thuận lợi và kịp thời hơn thì giao cho cấp đó.

Quá trình tiếp thu, hoàn thiện Đề án, Hà Nội sẽ tiếp cận vấn đề với tư duy đổi mới, đột phá, xác định phân cấp, ủy quyền là nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, nhằm giải quyết nhanh gọn các vấn đề, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, người dân trên địa bàn thành phố.

Nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa bảo đảm tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm, gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Hà Nội là địa phương tiên phong về thực hiện phân cấp

Về quá trình xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn, theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải, Hà Nội là địa phương tiên phong trong cả nước về thực hiện phân cấp và có hệ thống văn bản quy phạm về phân cấp tương đối bao quát trong các ngành, lĩnh vực.

Bên cạnh việc thực hiện phân cấp, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đã thực hiện ủy quyền nhiều nhiệm vụ trên các lĩnh vực nhằm góp phần cải cách hành chính, khuyến khích sự năng động, sáng tạo, tăng cường tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của các chủ thể được ủy quyền.

Đề án phân cấp của Hà Nội hướng tới mục tiêu phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy chính quyền địa phương; bảo đảm vai trò chủ đạo, sự quản lý thống nhất của chính quyền thành phố; tăng cường quyền hạn, trách nhiệm và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, ngành; khai thác hiệu quả và giải phóng nguồn lực của các địa phương, đặc biệt là các quận, huyện đã tự bảo đảm ngân sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Để khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực tế và thực hiện các chủ trương của Đảng về khâu đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn, UBND Thành phố đã thực hiện rà soát tổng thể về phân cấp, ủy quyền và đang xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng quyền hạn, trách nhiệm của các ngành, địa phương

Tại kỳ họp HĐND TP. Hà Nội tháng 7/2022 vừa diễn ra, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn, UBND Thành phố sẽ đề xuất xem xét thông qua đề án phân cấp vào kỳ họp tới của HĐND Thành phố, cụ thể hóa nội dung phân cấp.

Cùng với nội dung phân cấp nhiệm vụ, UBND Thành phố sẽ đề xuất phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính thực hiện các nhiệm vụ. Qua rà soát các quy định pháp luật có liên quan, cấp thành phố, cấp sở ngành đang thực hiện 1.890 nhiệm vụ; cấp huyện thực hiện 107 nhiệm vụ; cấp xã thực hiện 137 nhiệm vụ.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND cũng thống nhất, đây là công việc đặc biệt quan trọng của Thành phố, khi xây dựng cần phải đảm bảo các yếu tố: Vừa tăng phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện, các cơ quan chuyên môn của Thành phố; vừa phải đảm bảo tính ổn định nhất định của hệ thống, việc vận hành hệ thống sau phân cấp phải thông suốt, không gián đoạn; cần đảm bảo các nguồn lực để thực hiện tốt phân cấp; phân cấp phải phù hợp với năng lực, trình độ của tổ chức bộ máy, cán bộ cấp huyện; việc phân cấp phải được sự thống nhất chủ trương từ cấp ủy đến cấp chính quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo ngay việc rà soát, phân tích kỹ lưỡng, bóc tách từng nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục phân cấp, ủy quyền triệt để cho cấp huyện, cấp xã theo tinh thần giảm đầu mối, tầng nấc, việc nào, cấp nào nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện, phù hợp với trình độ, khả năng quản lý. Thành phố tập trung xây dựng mục tiêu, nguyên tắc, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, quy trình, chế tổ quy chức triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc và hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung.

Thời gian tới, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất, thực hiện phân cấp, ủy quyền triệt để, bao gồm cả các nhiệm vụ quản lý nhà nước và các thủ tục hành chính; hoàn thiện lại Đề án trình HĐND tại kỳ họp không thường kỳ vào tháng 9/2022 thông qua 2 Nghị quyết: Nghị quyết thông qua Đề án về đẩy mạnh phân cấp trong thời gian tới, trên cơ sở đó, UBND Thành phố ban hành các quy định phân cấp thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 3/8/2016 về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội nêu cụ thể một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội thực hiện phân cấp. Đó là: Lĩnh vực đường bộ; Lĩnh vực chiếu sáng công cộng; Lĩnh vực công viên, vườn hoa, cây xanh; Lĩnh vực thoát nước đô thị; Lĩnh vực xử lý nước thải; Lĩnh vực vệ sinh môi trường; Lĩnh vực bến, bãi đỗ xe, vận tải hành khách; Lĩnh vực cấp nước sạch; Lĩnh vực thủy lợi; Lĩnh vực đê điều; Lĩnh vực lâm nghiệp; Lĩnh vực thông tin truyền thông; Lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề; Lĩnh vực văn hóa - thể thao, du lịch; Lĩnh vực y tế; Lĩnh vực nghĩa trang, tang lễ.

Gia Huy


Top