Phấn đấu đến năm 2025 có 50% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

23/05/2023 7:00 PM

(Chinhphu.vn) - Thành ủy Hà Nội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW và phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

Phấn đấu đến năm 2025 có 50% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội - Ảnh 1.

Thường trực Thành uỷ Hà Nội làm việc với Đoàn khảo sát Ban Kinh tế Trung ương - Ảnh: VGP/GH

Chiều 23/5, Thường trực Thành uỷ Hà Nội làm việc với Đoàn khảo sát Ban Kinh tế Trung ương về tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được nâng lên.

Thành phố coi đây là nhiệm vụ quan trọng và là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương. Hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội từng bước được hoàn thiện, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tăng nhanh qua từng năm.

Năm 2018, số người tham gia bảo hiểm xã hội là  trên 1,6 triệu người người (chiếm 35,9% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội). Ước đến hết năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 2,2 triệu người (tăng trên 544.000 người và tăng 32,6% so với năm 2018), chiếm 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định, không để tồn đọng hoặc phản ánh việc chậm, chưa giải quyết, những thắc mắc của công dân đều được giải đáp thỏa đáng. Qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Thủ đô.

Giai đoạn 2018 – 2023, thành phố Hà Nội chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng của trên 590.000 người với tổng số tiền trên 204.000 tỷ đồng (bình quân mỗi năm tăng trên 8%). Thực hiện giảm mức đóng và các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với trên 1,7 triệu người. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2018-2023 đạt trên 292.000 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022, số thu là trên 54.200 tỷ đồng (tăng 39,7% so với năm 2018) và ước năm 2023 thu trên 60.000 tỷ đồng.

Thành phố thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; thực hiện dịch vụ Bưu chính công giảm chi phí và thời gian đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đơn vị, doanh nghiệp tham gia và thu hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Năm 2020, triển khai ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động. Đến tháng 4/2023, có trên 3,7 triệu người đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VssID.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo nâng cao số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là trong việc chi trả tiền lương hưu hằng tháng. Tuy vậy, nhận thức của cấp ủy, chính quyền đối với việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã được nâng lên nhưng một số nơi vẫn còn hạn chế; tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội cũng còn lớn…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW và phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; đạt khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đồng bộ, toàn diện, tích cực trên nhiều mặt của thành phố Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền, xây dựng văn bản cụ thể hóa. 

Với số lượng người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội rất lớn, song Hà Nội đã thực hiện tốt phương châm chi trả đảm bảo an ninh, an toàn, đúng kỳ, đúng đối tượng, thông qua đó tạo niềm tin tốt cho người lao động, người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên với tỷ lệ 1,5% lao động trong khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội như hiện nay là thấp và chưa tương xứng với tiềm năng. Do vậy, Trưởng đoàn khảo sát đề nghị Hà Nội cần có giải pháp để nâng tỷ lệ này lên và hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Gia Huy


Top