Rà soát, xây dựng phương án giao biên chế năm 2025

08/07/2024 4:52 PM

(Chinhphu.vn) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị rà soát vị trí việc làm và biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố; xây dựng phương án giao biên chế năm 2025 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

Rà soát, xây dựng phương án giao biên chế năm 2025- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị của Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế - Ảnh: VGP/GH

Sáng 8/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP. Hà Nội đã chủ trì Hội nghị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2024, các sở, ngành, đơn vị đã rà soát, xây dựng danh mục, hoàn thiện bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm theo quy định.

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả.

Các đơn vị cũng xây dựng phương án thực hiện luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch số 188-KH/TU và các đề án, nhiệm vụ trọng tâm. Các Ban của Thành ủy cũng hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy.

Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện khoa học, bài bản, đúng quy định, đồng bộ cả khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền.

Ban Chỉ đạo đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế, gắn với tinh giản biên chế theo lộ trình.

Công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả được chú trọng. Kết quả thực hiện đã tạo hiệu ứng tích cực, toàn diện trong cả hệ thống chính trị; nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị và Thành phố.

Nghiên cứu xây dựng đề án khai thác tài sản công thuộc các đơn vị sự nghiệp

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, từ nay hết năm 2024, tập trung tuyên truyền kết quả việc chỉ đạo Ban Chỉ đạo  Trung ương về quản lý biên chế đối với các lĩnh vực trên địa bàn để các đơn vị thấy được kết quả, qua đó tăng cường thống nhất, tập trung triển khai nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực yêu cầu sớm cụ thể hóa Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua. Trong đó, chú ý việc sớm triển khai những nội dung thuộc thẩm quyền Thành phố và phối hợp, chủ động tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của các Bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị rà soát vị trí việc làm và biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố; xây dựng phương án giao biên chế năm 2025 cho hệ thống chính trị thành phố, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo đề xuất Trung ương xem xét tăng định suất biên chế nhằm đáp ứng yêu cầu về tính chất, khối lượng công việc đặc thù của Thủ đô.

Về tổ chức bộ máy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, hiện Thành phố đã triển khai sắp xếp lại bộ máy biên chế đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộ. Tiếp tục tiến hành sắp xếp, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, nâng mức tự chủ của đơn vị đối với các trường cao đẳng, trung cấp nghề công lập, cơ sở đào tạo nghề TP. Hoàn thành chuyển giao 30 Trung tâm Y tế quận/huyện/thị xã thuộc Sở Y tế về quận/huyện/thị xã trong tháng 7/24.

Liên quan đến vấn đề tự chủ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị nên có Đề án về khai thác tài sản công thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý để khai thác, quản lý và là nguồn tăng thu cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ. Đồng thời, quan tâm đến chuyển đổi số, đầu tư về cơ sở vật chất cho các đơn vị công lập tự chủ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác trọng tâm trong các kết luận để thực tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 cũng như thời gian tiếp theo. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ gắn với thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực thi công vụ, kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong thực thi công vụ…

Đối với Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2024 - 2030, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao tính chủ động việc xây dựng Đề án và qua đó đã đánh giá được thực trạng của Hà Nội.

Về việc kiện toàn toàn, giải thể các chi cục, đơn vị chi cục trực thuộc cấp sở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, hiện đã phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của 22 đơn vị sở, ngành và đang rà soát lại, tiếp tục giải thể các đơn vị chi cục trực thuộc Sở. Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tiếp tục cập nhật các quy đinh mới của Luật Thủ đô có hiệu lực để bổ sung.

Gia Huy

Top