Thêm 92 dự án FDI đăng ký cấp mới trong tháng 5

29/05/2024 2:34 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tính chung 5 tháng đầu năm 2024, toàn Thành phố thu hút 1.120 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 92 dự án với số vốn đạt 1.025 triệu USD.

Thêm 92 dự án FDI đăng ký cấp mới trong tháng 5- Ảnh 1.

Hà Nội đặt mục tiêu thu hút 30-40 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; vốn giải ngân đạt 20-30 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2025.

Riêng trong tháng 5, Hà Nội có 19 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 17,3 triệu USD; có 7 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với 70,7 triệu USD; có 19 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với số vốn đạt 10,6 triệu USD.

Trong tháng 5, Thành phố cũng đã cấp giấy chứng nhận cho 3.248 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 28,2 nghìn tỷ đồng, giảm 28,9%; 945 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 74,7%; 2.064 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 98,6%; 348 doanh nghiệp giải thể, tăng 14,7%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 12,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 124,3 nghìn tỷ đồng, giảm 2% về số lượng doanh nghiệp và giảm 3,5% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; 5,4 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 18,5%; gần 16,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 29,4%; có 1,7 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 14,8%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Trong giai đoạn quy hoạch phát triển Thủ đô tầm nhìn 2030-2034, Hà Nội xác định một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung, có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và khai thác các lợi thế của Thủ đô. Hà Nội cũng tập trung thu hút đầu tư nước ngoài theo chiều sâu gắn với phát triển bền vững; ưu tiên dự án chất lượng, sản phẩm có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố thông minh; công nghiệp hỗ trợ sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường…

Đồng thời khai thác các thế mạnh của các tỉnh, thành phố trong vùng như phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố thông minh; công nghiệp hỗ trợ sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và tiêu hao ít năng lượng. Tiếp đến là các dự án lĩnh vực công nghệ thông tin; nghiên cứu phát triển; du lịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng; đào tạo nhân lực; nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm sạch an toàn…

Xác định cộng đồng doanh nghiệp nói chung, cộng đồng doanh nghiệp FDI nói riêng là động lực quan trọng cho sự phát triển và hội nhập của Thủ đô, Thành phố đặt mục tiêu thu hút 30-40 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; vốn giải ngân đạt 20-30 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2025, định hướng thu hút FDI theo chiều sâu, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, ưu tiên những dự án chất lượng sản phẩm có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao.

Thành phố sẽ hoàn thiện lại quy hoạch, trên cơ sở đó, lập các danh mục để thu hút đầu tư cho từng địa bàn, các lĩnh vực và cho các sản phẩm, để chọn lọc các dự án có sử dụng công nghệ cao, từ đó ban hành các kế hoạch, các chương trình, các cơ chế, chính sách để thu hút các dự án. Đặc biệt, Luật Thủ đô được xây dựng sẽ góp phần khơi thông các nguồn lực của Thủ đô, đặc biệt những vấn đề về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện môi trường…

Minh Anh

Top