Thúc đẩy sản xuất sạch hơn

24/05/2022 3:55 PM

(Chinhphu.vn) - Thời gian tới, TP. Hà Nội tiếp tục thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; phát triển hệ thống phân phối, xuất nhập khẩu bền vững.

Thúc đẩy sản xuất sạch hơn - Ảnh 1.

Nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường đã được các doanh nghiệp quan tâm sản xuất. Ảnh: VGP/Thùy Linh

Mới đây, tại Chương trình kết nối sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản phẩm thân thiện môi trường, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng nhấn mạnh, thời gian tới, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối và người tiêu dùng cần áp dụng các giải pháp, phương thức, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, liên kết bền vững, qua đó, giảm thiểu phát sinh chất thải có nguồn gốc từ nhựa.

Đồng thời, thay thế bằng các sản phẩm có chất liệu có thể tự hủy, thân thiện với môi trường, tăng cường sản xuất các sản phẩm xanh, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Theo kế hoạch đã đặt ra, năm 2022, TP. Hà Nội sẽ tập trung các hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp, phương thức, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, liên kết bền vững, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhiên, vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững theo hướng tiếp cận vòng đời sản phẩm, đẩy mạnh liên kết trong các khâu từ khai thác tài nguyên, nhiên liệu, nguyên, vật liệu đến sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ; chú trọng sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì, tái sử dụng và tái chế trong các công đoạn của vòng đời sản phẩm; coi trọng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, cải tiến thiết bị, quy trình quản lý nhằm cải thiện, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thân thiện môi trường.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững (từ sản xuất, lưu thông, phân phối, tiêu dùng, tái chế, tái sử dụng); huy động sự tham gia, đóng góp của mọi thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm.

Trong năm 2022, Hà Nội phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm 3%-4% mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu của các ngành sản xuất như: Dệt may, rượu bia nước giải khát, thép, nhựa. Tỷ lệ các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững đạt 70%. Phấn đấu 85% các khu, cụm công nghiệp và 60% các làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Phấn đấu 100% các siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy; chuyển đổi sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy.

Ngoài ra, Thành phố sẽ xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại. Khuyến khích lồng ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chương trình đào tạo, giảng dạy tại các cấp đào tạo.

Với những tiêu chí đề ra, Hà Nội xác định phải đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững như tuyên truyền sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy tại siêu thị, trung tâm thương mại; tổ chức phổ biến hướng dẫn và nhân rộng các mô hình, thực hành tốt về phân phối xanh, bền vững...

Thực hiện lồng ghép vấn đề sản xuất và tiêu dùng bền vững vào các đề án, chương trình, kế hoạch như: Quản lý và phát triển hoạt động logistics, thương mại điện tử; Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương trình khuyến công; Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực; Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ…bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 đề ra.

Diệu Anh

Top