Thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra, giám sát, kiểm toán của Trung ương và Hà Nội

05/04/2023 7:28 PM

(Chinhphu.vn) - Chiều 5/4, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương, thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phân công rõ nhiệm vụ thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi kiểm tra - Ảnh: VGP/GH

Theo báo cáo của Đảng ủy cơ quan Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, trong những năm qua, Sở luôn xác định đúng tầm quan trọng và đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và thành phố.

Giai đoạn 2010-2020, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội nhận được 48 kết luận, đến nay, 38 kết luận đã thực hiện xong (chiếm 79%), 10 kết luận đang thực hiện. Từ năm 2020 đến nay, Sở nhận được 3 kết luận, đã thực hiện xong 1 kết luận, còn 2 kết luận đang thực hiện.

Sở đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức các văn bản, quy định của trung ương, thành phố về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Qua đó, các phòng, ban và đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc, chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức thực hiện sau kết luận.

Thời gian tới, Sở tiếp tục quán triệt, tổ theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra; xây dựng hệ thống văn bản nội bộ liên quan gồm quy chế, quy định, hướng dẫn để nâng cao chất lượng trong việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của Sở. Tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các kết luận, nhất là đối với các kết luận đang thực hiện.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả Đảng ủy cơ quan Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của trung ương, thành phố.

Đoàn cũng đề nghị, Đảng ủy cơ quan Sở tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trong đó cần đánh giá công tác quy hoạch của thành phố giai đoạn 2010 - 2022 về những nội dung làm được, những vấn đề còn tồn tại, từ đó chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, những vướng mắc về cơ chế chính sách. Tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục hạn chế, tồn tại được chỉ ra trong quá trình thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng quy hoạch.

Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá sự nghiêm túc của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội trong tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và thành phố.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, coi đây là điều kiện để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, rà soát lại các nhiệm vụ, ban hành kế hoạch cụ thể, có lộ trình, tiến độ, phân công rõ nhiệm vụ, có theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Gia Huy

Top