Tiếp tục các giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng

21/03/2023 8:05 AM

(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. Hà Nội, trong quý I/2023, Chi nhánh tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng góp phần hạn chế tín dụng đen đi đôi với việc tuân thủ quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng - Ảnh 1.

Tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn đến 31/3/2023 ước đạt 3.016.984 tỷ đồng, tăng 2,41% so với 31/12/2022. Ảnh: VGP

Theo đó, trong quý I/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh Thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022, Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 16/8/2022 của NHNN Việt Nam về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, NHNN chi nhánh đã phối hợp các Sở, ban, ngành thành phố và các Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Hiệp hội SMEs, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực về tăng cường triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam tại Văn bản số 953/NHNN-TD ngày 21/2/2023.

Ngân hàng cũng đã tham mưu cho UBND Thành phố triển khai công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình, các lĩnh vực sản xuất lưu thông hàng hóa thiết yếu, các lĩnh vực ưu tiên. Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. Hà Nội, trong quý I/2023, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn. Đến 31/3/2023, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn dự kiến đạt 4.974.374 tỷ đồng, tăng 1,93% so với 31/12/2022. Trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 1,89%, tiền gửi thanh toán tăng 2,23% so với 31/12/2022.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của NHNN, các TCTD trên địa bàn chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng. Tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn đến 31/3/2023 ước đạt 3.016.984 tỷ đồng, tăng 2,41% so với 31/12/2022; dư nợ ngắn hạn tăng 2,34%, dư nợ trung và dài hạn tăng 2,45%; dư nợ VND tăng 2,61%, dư nợ ngoại tệ tăng 0,38% so với 31/12/2022. Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 2.801.334 tỷ đồng chiếm 92,85% và tăng 2,60% so với 31/12/2022.

Dự kiến đến 31/3/2023, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn chiếm 1,89% trong tổng dư nợ. Tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo. Các TCTD tích cực nâng cao năng lực quản lý rủi ro đối với các khoản vay thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề.

Ngoài ra, dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn TP. Hà Nội đến 31/3/2023 như sau: dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 253.801 tỷ đồng, chiếm 9,06%; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 537.296 tỷ đồng, chiếm 19,18%; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 145.936 tỷ đồng, chiếm 5,21%; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 66.504 tỷ đồng, chiếm 2,37%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 10.393 tỷ đồng, chiếm 0,37%; cho vay chính sách xã hội đạt 13.469 tỷ đồng, chiếm 0,48%; dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 552.990 tỷ đồng.

Minh Anh

Top