Tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke trên toàn địa bàn Hà Nội

09/09/2022 5:10 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, tích cực hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Khẩn trương hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý

Công điện yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 07/9/2022, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố tại các văn bản: Công văn số 2530/VPCP-NC ngày 21/4/2022, Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 465-CV/TU ngày 02/8/2022 của Thành ủy Hà Nội, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/8/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, tích cực hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; quyết liệt xử lý nghiêm, triệt để tất các vi phạm theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2645/UBND-NC ngày 16/8/2022 đảm bảo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định, trường hợp để xảy ra việc cơ sở kinh doanh cố tình đưa vào hoạt động, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã có biện pháp mạnh theo quy định pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố;

Đối với những cơ sở kinh doanh trong thời gian sửa chữa, kiên quyết yêu cầu chủ hộ kinh doanh không được hoạt động để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người và tài sản như thời gian vừa qua.

Giao Công an Thành phố chủ trì, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn Thành phố nghiêm túc triển khai Công điện này.

Minh Anh

Top