Triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

30/05/2022 8:22 AM

(Chinhphu.vn) - Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 -18/12/2022), TP. Hà Nội sẽ tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng về diễn biến và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 12 ngày đêm, với nhiều hình thức đa dạng.

Triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng cùng Chủ tịch Ủy ban Hành chính Trần Duy Hưng thăm Liên đội tự vệ Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng đã bắn rơi máy bay Mỹ. Ảnh tư liệu (Báo Hà Nội mới)

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 80-KH/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (18/12/1972 -18/12/2022).

Kế hoạch nhằm thiết thực kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu về công tác thông tin, tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị Thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng về diễn biến và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 12 ngày đêm, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhất là trong đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô...


Kế hoạch yêu cầu họp báo cung cấp thông tin, phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền; cổ động trực quan trên các tuyến phố, khu trung tâm các quận, huyện, thị xã, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các điểm tập trung đông dân cư... 

Tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nhằm cung cấp thông tin về sự kiện lịch sử quan trọng này cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong hệ thống chính trị thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn Thủ đô.

Ngoài ra, còn diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tôn tạo, tu bổ các công trình kỷ niệm và các hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa"; các hoạt động hội thảo, thi tìm hiểu, gặp mặt truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử; tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" cấp thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, các hoạt động kỷ niệm phải có tính giáo dục cao, qua đó, ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, vận dụng những bài học kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông qua các hoạt động trên nhằm giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". Chiến thắng lịch sử này có ý nghĩa thời đại thể hiện sâu sắc ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam, truyền thống đánh giặc giữ nước vẻ vang của quân và dân ta, nhất là của Quân chủng Phòng không - Không quân; quân dân Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số địa phương ở miền Bắc, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi. 

Hòa An

Top