Xây dựng cơ chế, chính sách để logistics là ‘đòn bẩy’ xuất khẩu nông sản

04/04/2024 2:19 PM

(Chinhphu.vn) - Hà Nội sẽ có cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp có năng lực tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các trung tâm dịch vụ logistics nông sản, để logistics trở thành “đòn bẩy” cho xuất khẩu nông sản.

Xây dựng cơ chế, chính sách để logistics là ‘đòn bẩy’ xuất khẩu nông sản- Ảnh 1.

Tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (nông sản). Ảnh: Internet

UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn về việc yêu cầu tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (nông sản). 

Cụ thể, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, cơ cấu sản xuất nông sản trên địa bàn thành phố gắn với phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics nông sản; tham mưu UBND thành phố quy định mô hình hoạt động của các trung tâm dịch vụ logistics nông sản theo quy định, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có năng lực tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các trung tâm dịch vụ logistics nông sản trên địa bàn. Hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản tại các vùng nguyên liệu chủ lực và tổ chức lại sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp để cung cấp nông sản bảo đảm chất lượng, an toàn và bền vững thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ logistics nông sản.

UBND Thành phố cũng giao Sở Công Thương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics, trong đó có Trung tâm dịch vụ logistics nông sản và tham mưu quy định mô hình hoạt động của các trung tâm dịch vụ logistics nông sản. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ logistics, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hiệu quả chuỗi cung ứng nông sản gắn với dịch vụ logistics trong nước và thị trường quốc tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất của các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã để chủ trì tham mưu UBND thành phố xem xét các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có năng lực tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các trung tâm dịch vụ logistics nông sản trên địa bàn. Rà soát, cân đối, bố trí vốn, hướng dẫn sử dụng vốn để phát triển hạ tầng giao thông, hỗ trợ mặt bằng, hạ tầng thiết yếu cho xây dựng các trung tâm logistics nông sản.

Sở Tài chính tổng hợp ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan để chủ trì tham mưu UBND Thành phố tham gia ý kiến theo thẩm quyền, lĩnh vực tài chính đối với các nội dung liên quan tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. 

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí để thực hiện theo quy định.

Sở Giao thông vận tải rà soát, ưu tiên tham mưu quy hoạch, đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống vận tải gắn kết giữa các trung tâm trong hệ thống dịch vụ logistics nông sản và hỗ trợ phát triển các chuỗi cung ứng nông sản qua đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không thuận lợi, tiết kiệm chi phí vận chuyển nội địa, chi phí logistics.

UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, cơ cấu sản xuất nông lâm thủy sản trên địa bàn gắn với phát triển hạ tầng, hỗ trợ mặt bằng, hạ tầng thiết yếu phục vụ xây dựng các trung tâm logistics nông sản và dịch vụ logistics…

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 13/CĐ-TTg (ngày 6/2/2024) về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. 

Trong đó yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng cơ chế, chính sách theo thẩm quyền, khuyến khích thu hút doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có năng lực tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các trung tâm dịch vụ logistics nông sản trên địa bàn.

Hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản tại các vùng nguyên liệu chủ lực và tổ chức lại sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp để cung cấp nông sản bảo đảm chất lượng, an toàn và bền vững thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ logistics nông sản.

Bích Phương

Top