Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường

18/05/2023 2:47 PM

(Chinhphu.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường hiện đang xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường; tích hợp, kết nối hệ thống dữ liệu đáp ứng yêu cầu phá triển đô thị thông minh nhằm, bảo đảm nền tảng về dữ liệu là hạ tầng quan trọng, cốt yếu cho chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường.

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường - Ảnh: VGP/Gia Huy

Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, sáng 18/5, Đoàn Giám sát của HĐND do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, kết quả quả triển khai công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 được tăng 2 bậc so với năm 2021; Chỉ số hài lòng (SIPAS) của Sở tăng 7 bậc so với năm 2021. Trong những năm qua, xác định đẩy mạnh CCHC là một trong hai khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Đáng chú ý, việc số hóa hồ sơ được Sở đặc biệt chú trọng triển khai. Hiện nay, Sở đã và đang xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở kiến trúc, tiêu chuẩn, quy chuẩn, dịch vụ chia sẻ dữ liệu thống nhất, bảo đảm nền tảng về dữ liệu là hạ tầng quan trọng, cốt yếu cho chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường.

Sở thực hiện tập hợp, số hóa nội dung, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu văn bản hành chính, cơ sở dữ liệu nội bộ, ứng dụng triển khai công nghệ khai phá, xử lý văn bản đáp ứng nhu cầu chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác hành chính. Đồng thời thiết kế, tích hợp, kết nối hệ thống dữ liệu Tài nguyên và Môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh (dữ liệu không gian đô thị, đất đai, môi trường, tài nguyên nước, địa chất - khoáng sản,...); xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường; xây dựng kho dữ liệu Tài nguyên và Môi trường dùng chung, sử dụng giải pháp công nghệ quản lý dữ liệu lớn nhằm quản lý toàn diện tài nguyên số về Tài nguyên và Môi trường…

Việc chỉ đạo khai thác và sử dụng các Hệ thống thông tin dùng chung do Thành phố triển khai đã được Sở quan tâm thực hiện; các đơn vị thuộc Sở đã tích cực, chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số đã được chỉ đạo triển khai thực hiện đa dạng, đồng bộ và hiệu quả.

Trong đó, từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, tham mưu, trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành 04 Quyết định về công bố danh mục TTHC. Đồng thời đã trình tích hợp việc cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định hiện hành đối với thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép tài nguyên nước, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất,…

Thực hiện niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường; số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý; công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, các biểu mẫu, phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Bảng tin đặt tại vị trí dễ nhìn, dễ thấy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở, được thực hiện thường xuyên, liên tục; kết quả đến thời điểm này qua khảo sát cho thấy 100% người dân, tổ chức hài lòng, rất hài lòng đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nêu ra nhiều hạn chế, khó khăn. Đó là việc xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của Thành phố còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, do bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội được hình thành qua nhiều thời kỳ lịch sử, bằng nhiều phương pháp, công nghệ quản lý khác nhau, bộ máy chính quyền cấp xã thường xuyên thay đổi, cần thời gian để lãnh đạo cấp xã nắm được công việc của dự án và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn thời gian thi công, vì vậy phải kéo dài thời gian thực hiện Dự án.

Bên cạnh đó, người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dẫn đến nhiều hồ sơ trực tuyến hiện nay đều do công chức làm thay cho người dân khi đến nộp hồ sơ; việc triển khai trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích chưa được người dân sử dụng do hồ sơ về đất đai (giấy chứng nhận QSDĐ) có giá trị lớn, người dân chưa tin tưởng để giao cho đơn vị bưu chính. Các trang thiết bị công nghệ thông tin được đầu tư từ lâu, hiện đang bị xuống cấp cần bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp để triển khai các hệ thống thông tin dùng chung do Thành phố triển khai.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng chương trình số hóa các hồ sơ, song thủ tục pháp lý phức tạp, cần nhiều thời gian để thực hiện; Sở chưa có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, qua trao đổi cho thấy công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được quan tâm, chú trọng, góp phần tích cực trong giải quyết các nhiệm vụ của Sở.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị Sở cần rà soát, đánh giá lại việc phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện; công tác kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân với các nhiệm vụ chuyên ngành thuộc đơn vị.

Gia Huy

Top